Polgármesteri elismeréseket vettek át oktatóink

Pedagógus nap alkalmából kiemelkedő színvonalú oktató - nevelő munkájuk elismeréseként iskolánk két tanára vette át ma dicsérő oklevelét Szita Károly polgármester úrtól.

Gratulálunk a díjazott Ferka Gabriella igazgatóhelyettes asszonynak és Bognár Barbara tanárnőnek! További munkájukhoz jó egészséget és sok motivált diákot kívánunk!wins

BEIRATKOZÁSI  IDŐPONTOK  A  9.  ÉVFOLYAMRA

 

Intézményünkbe felvételt nyert tanulók az iskolába személyesen vagy elektronikus úton is beiratkozhatnak.

SZEMÉLYES BEIRATKOZÁSI IDŐPONTOK

(2021. június 22-23-24.)

Elektronikus beiratkozásra 2021. június 15-től 18-ig van lehetőség a KRÉTA e-ügyintézés felületén. A „Beiratkozás középfokú intézménybe” (BKI) folyamat segítségével intézményünkbe felvételt nyert tanulók adatait elektronikusan is be tudják küldeni.

 

 

Magyar nyelv és irodalom komplex tehetséggondozó és felvételi előkészítő programunk eredményhirdetése

 

Idén 4. alkalommal hirdettük meg az általános iskolák 7. és 8. osztályos tanulói számára magyar nyelv és irodalom tantárgyból a komplex tehetséggondozó és felvételi előkészítő programunkat, melyen szép számú jelentkező vett részt mindkét kategóriában. Az ünnepélyes eredményhirdetésre május 25-én került sor, ahol a díjazott tanulók és felkészítő tanáraik is átvehették az okleveleket, emléklapokat, értékes könyvjutalmakat.

Gratulálunk az elért eredményekhez! Mindenkinek köszönjük szépen a munkáját; várunk benneteket a következő tanévben is!

(További képeket megtalálod a galériában)

Magyar nyelv és irodalom munkaközösség

Idegen nyelvi szakmai konferencia az Eötvösben

 

Könyvbemutatóval egybekötött szakmai konferencián vehettek részt iskolánkban a Kaposvári Szakképzési Centrum német és angol szakos oktatói. Először május 19-én német nyelven tartott előadást Mizere Zsuzsa, a szolnoki Varga Katalin Gimnázium tanára, majd 20-án ezt követte Seán Thompson, a Budapest II. kerületi Szabó Lőrinc Kéttannyelvű Általános Iskola és Gimnázium lektorának „Digitális oktatás a 21. század eszközeivel és felkészítés az érettségire” című angol nyelvű módszertani előadása.

Köszönet illeti Bodó Sándor, az ELT Hungary Kft. munkatársának szervezőmunkáját, aki elhozta Kaposvárra az előadókat. A konferencia sikerén felbuzdulva, ősszel várhatóan akkreditált továbbképzésre kerül sor angol nyelvtanárok részére intézményünkben.

 

Összefogtak diákjaink

Ahogy arról korábban már beszámoltunk, az iskolánk alapításának 55. évfordulójára ültetett amerikai tulipánfát vandálok tönkretették. Vilhelm Gergely, iskolánk tanulója felajánlott egy gyönyörű, fémből készült rózsát, amelyre honlapunkon keresztül lehetett licitálni. A licit nyertese szintén iskolánk diákja, Szabó Dorottya 10. B osztályos tanuló lett. Az oktatók és a Diákönkormányzat nevében köszönjük támogatásukat, a befolyt összegből hamarosan pótoljuk a tönkretett facsemetét!

TÁJÉKOZTATÓ JELENLÉTI OKTATÁSRÓL

 

Tisztelt Szülők, Kedves Diákok!

 

Arról szeretnénk tájékoztatni Önöket, hogy 2021. május 10-től megszűntetésre kerül a tantermen kívüli, digitális munkarend és visszatérünk az órarend szerinti jelenléti oktatáshoz. A tanév végéig hátralévő időszak sok tanulónak jelenthet segítséget abban, hogy pótolja a hiányosságokat, illetve eddigi tanulmányi eredményén tudjon javítani.

Amennyiben az egészségügyi kockázatokat mérlegelve szülőként úgy dönt, hogy gyermekét nem engedi iskolába, ezt írásban jelezni kell az iskola igazgatója felé. Szeretnénk felhívni figyelmüket, hogy a jelenléti oktatással párhuzamosan online oktatás nem lesz, ezért a tanulóknak az órai munkáról, a házi feladatokról és a dolgozatok tartalmáról és időpontjáról osztálytársaiktól kell információt szerezni. A dolgozatok megírása mindenki számára kötelező, ennek módjáról a tanuló a szaktanárral egyeztessen.

Az otthon maradó tanulók távolléte hiányzásnak minősül. A szakképzési törvény 164. § szerint, amennyiben a tanuló igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen a kétszázötven foglalkozást vagy egy adott tantárgyból a foglalkozások harminc százalékát meghaladja és az adott tantárgyból nem rendelkezik kellő számú érdemjeggyel, úgy a tanulónak 2021 júniusában osztályozó vizsgát kell tennie. Ennek elmulasztása esetén augusztusban a tanuló javító vizsgát tehet, amennyiben 1-3 tantárgyra vonatkozóan lett osztályozó vizsgára utasítva. Háromnál több tantárgy esetén a tanuló évismétlésre lesz kötelezve. Ezen kívül, a szakképzési törvény 76. § alapján a szakmai gyakorlati foglalkozásokról a tanuló maximum húsz százalékot hiányozhat. Amennyiben hiányzása meghaladja ezt a mértéket, úgy évet ismételni köteles.

 

Kaposvár, 2021. május 7.

 

Takács Szilvia

igazgató

A dobogó legfelső fokára jutott az Eötvös csapata

 

Az idei tanévben is sikeresen szerepeltek a Kaposvári SZC Eötvös Loránd Műszaki Technikum és Kollégium csapatai a SZAKE által szervezett országos versenyeken.

A 19. századi magyar történelmet felölelő Örökségünk’48 országos történelmi versenyen a Béres Balázs, Domján Richárd, Tanács Zoltán alkotta 12. D osztályos csapat tovább javítva az előző tanévben elért országos 2. helyezésén, az idei tanévben megnyerte a versenyt. A tanulókat Takács Szilvia tanárnő készítette fel a versenyre.

 

Szintén döntőbe jutottak tanulóink a világhírű magyar zenészek életművével foglalkozó Magyarok Európában című versenyen is, ahol a Zsobrák Manassé, Széll Máté, Szakács Réka alkotta 11. D osztályos csapat (felkészítő tanáruk Kiss Ernő tanár úr) 6., míg a Molnár Mihály, Gazdag Dominika, Szeberényi Gergő alkotta 11. C osztályos csapat (felkészítő tanáruk Nagy Nikolett tanárnő) 8. helyezést ért el.

Gratulálunk diákjainknak a szép eredményekhez és további sikereket kívánunk!

Kedves Érettségizők!

 

A 2021. évi május-júniusi írásbeli vizsgákkal kapcsolatban tájékoztatjuk vizsgázóinkat a következőkről:

Vizsganapok

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/erettsegi/erettsegi_2021/vizsgaidopontok_2021_maj_jun.pdf

Érkezés az iskolába

 • 9 órakor kezdődő vizsga esetén 08: 15

 • 8 órakor kezdődő vizsga esetén 07: 15

 • 14 órakor kezdődő vizsga esetén 13: 30

Gyülekező 

 • Pázmány P. utcai épület az udvarán, osztályonként (az udvarra a kollégium melletti kapun lehet bejutni)

 • Május 5-én (történelem érettségi) a középszinten érettségizők a kollégium bejártán (Damjanich utca 17), az emelt szintű vizsgára érkezők a főbejáraton (Pázmány p. 17) lépnek be az épületbe.

 • Május 11, 18, 21-én az érettségi vizsgák alatt tanítás folyik, ezért az iskola tanulóival való érintkezés minimalizálása érdekében a vizsgázók az épületbe nem a főbejáraton keresztül kerülnek bebocsátásra, hanem a Pázmány P. utcai parkoló felöl, az intézmény jobb oldalánál található ajtón.

Az egészségügyi hatóságok állásfoglalásai alapján kérjük, az érettségi vizsga időtartama alatt tartsák be az alábbi biztonsági intézkedéseket:

 • Belépés csak testhőmérséklet mérése után lehetséges.

 • Az intézmény közösségi tereiben (aula, folyosók, büfé stb.) a maszk használata, a kihelyezett kézfertőtlenítők használata mindenki számára kötelező. 

 • A vizsgák megkezdése előtt, az épületben ne csoportosuljanak, hanem a legrövidebb úton és idő alatt foglalják el kijelölt helyüket a vizsgateremben.

 • A védőmaszk viselése a vizsga előkészületei során kötelező, írásbeli vizsga alatt ajánlott, de nem kötelező.

 • A vizsgadolgozat leadása után ne csoportosuljanak, hanem a legrövidebb úton és idő alatt hagyják el a vizsga helyszínét, épületét.

 

További információk...

 

Mindenkinek sikeres vizsgát kívánunk!

 

Kaposvár, 2021. április 26.

Vezetőség

Taroltak az Eötvös villanyszerelői a Szakma Kiváló Tanulója versenyen

Habár az idei tanévben a járványhelyzet miatt több tanulmányi verseny nem került megszervezésre, szerencsére a Szakma Kiváló Tanulója verseny írásbeli fordulóját a villanyszerelő szakmában 2021. március elején még sikerült lebonyolítani.

Nagy örömünkre szolgál, hogy a 277 fős versenymezőnyben a Kaposvári SZC Eötvös Loránd Műszaki Technikum és Kollégium villanyszerelő tanulói kiemelkedően szerepeltek és 14 tanuló kapott mentességet a szakmai vizsga írásbeli része alól, illetve jeles osztályzatot a szakmai vizsga írásbeli vizsgarészére, mivel 60% felett teljesítettek.

A legjobb eredményeket a következő tanulók érték el:

 • Vető Balázs Ksz 12. A osztályos tanuló 94%-kal,
 • Gurdon Tamás Alex Ksz 12. A osztályos tanuló 91%-kal és
 • Gáspár Ákos Attila Ksz 12. A osztályos tanuló 91%-kal teljesítette a verseny-feladatokat.

 

Gratulálunk tanulóinknak és sikeres gyakorlati vizsgát kívánunk diákjainknak!

Az Eötvös sikere a KIV-AGY versenyen!

 

Az Eötvös csapata ötödik helyezést ért el a "Kaposvári Innovációs Verseny" elnevezésű online verseny döntőjében. Iskolánkat két diák képviselte: Takács Gergő Attila és Draskovics Dániel 5/13. C osztályos tanulók. Az általuk készített szerkezet nemcsak érintés nélkül ellenőrzi a testhőmérsékletet, hanem az adatokat eltárolva azok elemzésére is mód nyílik, de akár egy épület kapujában elhelyezve belépés számlálóként is használható. A  csapat versenyzői értékes jutalmakkal lettek gazdagabbak.

 

 

Felkészítő tanáruk: Szabó Sándor villamos mérnöktanár.

 

Gratulálunk a versenyzőknek és felkészítő tanáruknak!

 

Bravúr a Digital Warriors Országos Döntőjében!

 

Nagyszerű sikerrel zárult az I. Digital Warriors Országos Kadét CS:GO Verseny, ahol a Gépész Eötvös Kadétok csapata megszerezte a bajnoki trófeát és a győzteseknek járó 200.000 Ft értékű vásárlási utalványt.

 

A Kadét Programban résztvevő 15 iskola számára első ízben írta ki a Honvédelmi Sportszövetség a Digital Warriors: CS:GO e-sport bajnokságot, ahol 24 öt fős csapat küzdött azért, hogy a legjobb négy közé kerülhessen a két napos budapesti döntőbe. Az Eötvös kadétjai maguk mögé utasítva az Újpesti Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola és Gimnáziumot, a kecskeméti Gáspár András Technikum kadétjait és a szekszárdi Ady Endre Technikum és Kollégium kadét csapatát, végül első helyen végeztek

A bajnokcsapatnak járó aranyérem és trófea mellé 200. 000 Ft értékű vásárlási utalványt is nyertek diákjaink: Szemesi Bence, csk. (10. K), Göcz Kevin László (9. D), Hatta Zalán (10. K), Papp Attila (9. K), Szűcs Lukács Martin (9. K), Fáncsi Alex Tamást (9. K), Szilágyi Gábor (12. K) és Szemesi Bence  lett a döntő VIP-je, mivel messze ő szerezte a legtöbb „killt”.

Gratulálunk a csapatnak!

Tisztelt Szülők! Kedves Diákok!

 

Tájékoztatjuk intézményünk tanulóit, hogy a 177/2021. (IV. 15.) Korm. rendelet 2. § (4) és (5) bekezdése alapján a tantermen kívüli, digitális munkarend szerinti oktatás 2021. május 9-ig meghosszabbításra került. A rendes munkarend, a jelenléti oktatás 2021. május 10. napjától veszi kezdetét.

Az SZFHÁT/47809/2021-ITM Egyedi Miniszteri Határozat 2. pontja alapján a végzős évfolyamokon a szakmai és érettségi vizsgára történő felkészülés céljából – a járványügyi előírások maximális betartásával - viszont lehetőség van egyéni és kiscsoportos konzultációk, gyakorlati foglalkozások megtartására. Élve a jogszabály adta lehetőséggel intézményünk 2021. április 19. – április 29. között lehetőséget biztosít az egyéni és kiscsoportos foglalkozások megtartására a végzős osztályok vizsgatárgyai esetében. Kérem végzős tanulóinkat, vegyék fel a kapcsolatot tanáraikkal és egyeztessék a konzultációk időpontját.

Intézményvezetői döntés alapján a 2021. április 19. – április 30. közötti gyakorlati foglalkozásokon a végzős tanulóknak részt kell venniük. A gyakorlati foglalkozások részletes rendjét hamarosan közzé tesszük.

Kérjük végzős tanulóinkat, vizsgájuk sikeressége érdekében vegyenek részt ezeken a jelenléti foglalkozásokon!

 

Az SZFHÁT/47809/2021-ITM Egyedi Miniszteri Határozat 4. pontja alapján tájékoztatjuk szakmai vizsgára készülő tanulóinkat, hogy a szakmai vizsgán a szóbeli vizsgarész nem kerül megszervezésre. Az érintett osztályok az írásbeli és gyakorlati vizsgarészre vonatkozóan (pl. vizsga időpontja, lebonyolítás speciális szabályai stb.) az osztályfőnöküktől kapnak tájékoztatást a jövő héten.

 

Jó felkészülést, sikeres vizsgát kívánunk minden tanulónknak!

 

Takács Szilvia

igazgató

Tisztelt Szülők! Kedves Diákjaink!

 

Miniszterelnök úr pénteki bejelentése alapján a jelenléti oktatás csak 2021. május 10-től tér vissza a középiskolákban. Így addig változatlanul a tantermen kívüli, digitális munkarend marad érvényben. A további részletekről (pl. szakmai gyakorlatok, kiscsoportos konzultációk, kollégiumi ellátás stb.) a jogszabályok megjelenése után, a későbbiekben tudunk tájékoztatást adni.

Az érettségi vizsgák esetében csak az írásbeli vizsga kerül megszervezésre. A szakmai vizsgákkal kapcsolatban nincs még információnk, arról is a későbbiekben tudunk tájékoztatást adni.

Kedves Diákok! Vigyázzatok magatokra, folytassátok a tanulmányi munkát és reméljük, hamarosan személyesen is tudunk találkozni. :)

 

Takács Szilvia igazgató

Oldalak

Feliratkozás Kaposvári SZC Eötvös Loránd Műszaki Technikum és Kollégium RSS csatornájára