Fenntarthatósági Témahét

 

Iskolánk a több éves hagyományoknak megfelelően idén is csatlakozott az országos szervezésű Fenntarthatósági Témahét programhoz. Elsődleges célunk az volt, hogy ráirányítsuk a diákok figyelmét arra, hogy a Föld természeti erőforrásainak pazarló felhasználása, és az ember környezet átalakító tevékenysége milyen súlyos következményekkel jár.  Ám ennek elkerülésére mi magunk is tehetünk, aprónak tűnő, mégis célra vezető lépésekkel.

Iskolánk minden osztályát igyekeztünk bevonni a programba. A 9. évfolyamosok vetélkedőn vettek részt.  Tudásra, tájékozottságra, ügyességre egyaránt szükség volt. A feladatok között szerepelt társas játék, totó, rejtvény, puzzle; helyet kapott többek közt a tudatos vásárlás és az egészséges étkezés témája, az energiahordozók felhasználásának lehetőségei, az emberek környezetszennyező magatartása.

 

Az I. helyezett a 9/B osztály csapata lett,

II., III. helyezést pedig a 9/D illetve a 9/C/Ny osztály tanulói érték el.

A 10., 11. tanulók számára tanórai keretek közé csempésztük be a témát. Matematika órán az energiatakarékosság, magyar órán az ökodivat került szóba. Idegen nyelven tanácsokat fogalmaztak meg a környezettudatossággal kapcsolatban. Áttekintették, hogy a nagyobb léptékű társadalmi folyamatok hogyan hatottak a klímaváltozásra, valamint kiszámolták saját ökológiai lábnyomukat is.

A végzős évfolyamok prezentációt készítettek a klímaváltozás okairól és lehetséges következményeiről.

 

Bízunk abban, hogy sikerült átadni a tanulóinknak olyan gondolatokat, amik egy kicsit átformálják mindennapi szokásaikat, és abban előbb-utóbb megjelenik a környezettudatosság.

 

Köszönjük a munkát mindenkinek!

Antal Andrea