Szakmai gyakorlatra vonatkozó tájékoztató

Tisztelt Szülők! Kedves Tanulók!

 

Tájékoztatjuk Önöket / Benneteket, hogy 2020. november 12-től a szakmai gyakorlatokra a következő szabályok vonatkoznak:

  • a külső képzőhelyeken zajló szakmai gyakorlatok jelenléti oktatással megtartásra kerülnek a képzőhelyen előírt járványügyi szabályok figyelembevételével;
  • az iskolai tanműhelyben tartandó gyakorlatok ezen beosztás szerint kerülnek megtartásra jelenléti oktatással az intézmény Pázmány P. utcai és Virág utcai telephelyein;
  • az elméletigényes, jelenléti oktatást nem igénylő gyakorlatok tantermen kívüli, online oktatás keretében valósulnak meg. Ide tartozik minden olyan gyakorlati foglalkozás, ami nem szerepel az 1. számú táblázatban..

 

Felhívjuk tanulóink figyelmét, hogy bizonyos képzések esetén a gyakorlati foglalkozások tömbösítésre kerülnek / kerülhetnek, melyről az érintett osztályok külön értesítést kapnak.

Amennyiben valamelyik tanulónknak a szakmai gyakorlatokon történő részvétel miatt szüksége van kollégiumi elhelyezésre, azt az intézmény biztosítani tudja. A kollégiumi igényt kérjük a kollégiumi csoportvezetőnek jelezni.

A jelenléti oktatással zajló szakmai gyakorlatokról csak indokolt esetben, megfelelő igazolással lehet távol maradni! Nyomatékosan felhívjuk a figyelmet, hogy a jogszabályban megengedett hiányzásnál nagyobb mértékű távollét az évfolyam megismétlését eredményezi.

Kérjük tanulóinkat, a szakmai gyakorlatokkal kapcsolatos kérdéseikkel keressék osztályfőnöküket vagy az intézmény szakmai igazgatóhelyetteseit.

Egyedi miniszteri határozat

Az iskola vezetősége