Tisztelt Szülők, Gondviselők, Kedves Diákok!

Tájékoztatjuk Önöket/Benneteket, hogy a 2021/2022. tanév központi írásbeli felvételi időpontja: 2021. 01. 23. 10:00. Kérünk minden jelentkezőt, hogy a megjelölt időpont előtt 30 perccel jelenjen meg a vizsga helyszínén!

A tanuló feltétlen hozzon magával:

  • személyazonosságát igazoló dokumentumot
  • íróeszközt (a rajzokat ceruzával, minden egyéb írásbeli munkát kék vagy fekete színű tintával kell elkészíteni), a matematika feladatlapok kitöltéséhez vonalzó, körző, szögmérő használható
  • a sajátos nevelési igényű, valamint a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő jelentkező az igazgatói határozatban leírtak szerinti segédeszközt (elsősorban számológép, helyesírási szótárt az iskola biztosítja).

A járványügyi szabályoknak megfelelően az iskolába való belépéskor kötelező a testhőmérséklet mérése és a kézfertőtlenítés, a közösségi tereken a maszk viselése. A vizsgahelyszínül szolgáló tantermekben a maszk viselése ajánlott.

A Kormány 431/2020. (IX. 18.) Kormányrendelete értelmében az intézménybe a szülők nem léphetnek be, így kérjük Önöket, hogy a vizsga időtartama alatt és annak befejeztével is gyermekeikre kint várakozzanak!

Pótló írásbeli vizsgát azok a tanulók írhatnak, akik az előző írásbelin alapos ok miatt nem tudtak részt venni. A pótló írásbeli felvételin való részvételhez a vizsgázónak indoklással, alátámasztott írásos kérelmet kell benyújtania az iskola igazgatójához, igazolást mellékelve.

Pótló írásbeli vizsgák időpontjai:

1. pótnap: 2021. január 28. 14:00

2. pótnap: 2021. február 5. 14:00

A központi írásbeli vizsga második pótnapján kérelemre kizárólag azok a vizsgázók vehetnek részt, akik igazoltan COVID-19 fertőzésben szenvedtek, vagy igazoltan hatósági házi karanténba kerültek, továbbá egyéb rendkívüli, önhibájukon kívül eső elháríthatatlan ok folytán sem a tanév rendje szerinti központi írásbeli vizsgán, sem annak pótnapján nem tudtak megjelenni.

A központi írásbeli vizsga második pótnapján való részvételre vonatkozó kérelem benyújtásának határideje 2021. január 29. napja 16 óra. (Az emberi erőforrások minisztere 16/2020. (XII. 04.) EMMI határozata a veszélyhelyzetre tekintettel a középfokú iskolákba történő felvételi eljárás szabályairól)

A vizsgázóknak sok sikert kívánunk!

További információk az alábbi linkeken találhatók: