Liftfelújítás

Tisztelt Szülők! Kedves Tanulók!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket (Benneteket), hogy 2018. január 15-én elkezdődik intézményünk kollégiumában a liftek felújítása.

A munkálatok során előforduló veszélyforrások:

A kivitelező gondoskodni fog a veszélyforrások megjelöléséről, (pl. Építési terület! Belépni tilos!) a veszélyzónák lehatárolásáról.

A tanulók biztonsága érdekében az intézmény vezetése a következő, minden tanulóra számára kötelező intézkedéseket hozza:

Az esetleges balesetek megelőzése érdekében a nevelőtestület tagjai előzetes beosztás szerint tanári ügyeletet látnak el a kollégium földszintjén és a liftek előtti területen. A tanulók kötelesek az ügyeletes tanárok minden, baleset-megelőzés céljából adott további utasításait betartani.

Az intézmény vezetése, ill. az építésvezető indokolt esetben egymást tájékoztatni fogják arról, hogyha a kivitelezést végző munkavállalók, ill. a tanulók megsértették a vezetői utasításokban foglaltakat (pl. veszélyhelyzet állt elő). A tanulók esetében az előírások megszegése fegyelmező intézkedést von maga után!

A kivitelező vállalja azt is, hogy a munkavállalók a biztonsági szabályokat betartva (pl. védőeszközök használata) végzik a munkájukat, ezzel is példát mutatva a veszélyzónán kívül tartózkodó tanulóknak.

Kérünk mindenkit, fokozott figyelemmel és fegyelemmel tartózkodjon az építési terület környékén, elkerülve az esetleges baleseteket!

Kaposvár, 2018. január 10.

Együttműködésüket megköszönve, üdvözlettel:

Weimann Gáborné

igazgató