Minőségpolitikánk

felnőttképzési engedély szám: E-001287/2015

 

Intézményünk ügyfelei részére olyan minőségi képzéseket és képzéshez kapcsolódó szolgáltatásokat nyújt, amely segítségével hallgatóinak biztosítja a legmegfelelőbb kompetencia alapú képzést, eredményes alkalmazásra történő felkészülést. Minőségpolitikánk a minőségbiztosítási rendszerünkkel együtt egyúttal megfogalmazza minőségügyi stratégiánkat is.

 

Intézményünk jelmondata: „A tudás értékesebbé tesz”

 

A jelmondatban testet öltő küldetésünk, hogy a képzéseinket igénybe vevő hallgatóinkat, hozzásegítsük önmaguk és mások megértéséhez.

E cél megvalósítása érdekében az intézmény az engedéllyel rendelkező felnőttképzési intézményeknek megfelelő minőségbiztosítási rendszert működtet, amelyek alapelvei és a minőségügyi stratégia alkotói:

 • A megrendelői, munkáltatói, hallgatói igényeket gondosan és részletesen megismerjük, amely alapján „testre szabott” programokkal segítjük a kívánt ismeretszint elérését.

 • A képzés során biztosítjuk, hogy az iskola által elfogadott és jóváhagyott módszerek felhasználásával elkészített oktatási anyagok (tankönyvek, munkafüzetek, saját feladatlapok, stb.) és a szükséges technikai eszközök (hagyományos tantermi berendezések, audiovizuális eszközök, stb.) rendelkezésre álljanak.

 • Oktatóinkkal, munkatársainkkal szemben magas fokú módszertani- és szakmai ismereteket várunk el, amelyeket a felvételük során megismerünk, és folyamatosan továbbfejlesztünk.

 • A képzésben érintett valamennyi szereplő felnőttképzéssel kapcsolatos igénye a minőségi tudás fejlesztése, ezt kielégíteni közös érdekünk. Módja a minőségbiztosítási rendszer szigorú működtetésén alapszik.

 • Oktatási helyszínünket körültekintően választottuk ki, és benne biztosítjuk a zavartalan és hatékony tanuláshoz szükséges környezeti feltételeket.

 • A képzések tervezésekor és indításakor figyelembe vesszük a rendelkezésünkre álló erőforrásokat, és ezek figyelembe vételével tervezzük meg a képzés bonyolítását.

 • Képzéseink nyomon követésére megfelelő dokumentációs és felügyeleti rendszert alkalmazunk. A szolgáltatásaink (kompetenciák mérése, beszámítása, vevőszolgálat, panaszkezelés) megismerésére, igénybevételére önálló folyamatokat alkalmazunk, amelyekhez biztosítjuk a szükséges erőforrásokat.

 • Intézményünk vezetése és valamennyi dolgozója ismeri és elkötelezettje:

  • a működésünket meghatározó jogszabályi és szakmai követelményeknek

  • a minőségirányítási rendszerben foglaltaknak

  • a szakmai munka folyamatos fejlesztésének.

Ismereteinket folyamatosan fejlesztjük, és elkötelezettségünket kifejezzük azzal is, hogy valamennyi a működésünket befolyásoló elemet évenként, a minőségirányítás elveinek megfelelően, meghatározott módon felülvizsgáljuk és szükség szerint aktualizáljuk.

Az intézmény munkájában résztvevő valamennyi munkatársunk elkötelezettje minőségpolitikánknak. Célunk, hogy olyan használható tudást adjunk át hallgatóinknak, amely elégedettséggel tölt el minden résztvevőt.

Kaposvár, 2015.01.03.

Horváth Zoltán András sk.

Intézmény vezetője