HONVÉD KADÉT KÉPZÉS INDUL A GÉPÉSZBEN

A képzéssel kapcsolatban tájékoztató fórumot tartunk november 15-én 16 órakor.

Érdekel a katonai pálya?
Szeretnél felkészülni a haza szolgálatára?

Válaszd a honvéd kadét képzést!

 

I. A 2019-2020. tanévben indításra kerülő honvédelmi ágazati szakképzés célja:

A honvéd kadét szakképzésben a honvédelem; a katonai pálya iránt érdeklődő tanulókat már 14 éves koruktól kezdve célirányosan a katonai pálya, a honvédelem felé orientáljuk; és felkészítjük őket a Nemzeti Közszolgálati Egyetem felvételijére, a szentendrei Altiszti Akadémiára való bejutására; ill. a közszolgálatban történő munkavállalásra.

II. A Honvéd Kadét szakképzés 4 éve alatt a diákok:

 • megismerik a Magyar Honvédség működési rendszerét, a haditechnikai eszközeit;

 • stratégiai, NATO és EU ismeretekre tesznek szert;

 • alaki és önvédelmi foglalkozásokon vesznek részt;

 • első kézből ismerhetik meg a katonai logisztikai és egészségügyi feladatokat a különféle fegyvernemek és szakcsapatokhoz kapcsolódóan;

 • honvédelmi, tematikus és túlélő táborokban fejleszthetik gyakorlati ismereteiket.

A Honvéd Kadét szakgimnáziumok szakképzési kerettantervei olyan, a NAT-ban meghatározott kulcskompetenciák fejlesztését teszik lehetővé, mint

 • idegen nyelvi kompetencia (nyelvvizsgára való felkészítés),

 • informatikai és digitális kompetencia (ECDL-bizonyítvány megszerzése),

 • egészség- és testi kultúra fejlesztése (önvédelem, katonai közelharc alapjai, kézi tusa),

 • társas kompetenciák fejlesztése (kommunikáció).

A felsorolt kompetenciák megléte sikeres alapokat biztosít a munkaerőpiacra való eredményes bekapcsolódáshoz; a közszolgálati életpályára lépéshez.

III. Továbbtanulási lehetőségek az érettségi megszerzése után

A szakgimnáziumban honvédelmi ágazaton érettségizett és honvéd kadét, igazgatási ügykezelő (OKJ 52 863 01) mellék-szakképesítést szerzett tanulók számára fizikai, egészségügyi, mentális és tanulmányi előmenetel függvényében többféle továbblépési alternatíva kínálkozik:

 • Továbbtanulás a felsőoktatásba, szakirányban a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen.

 • Azon diákok számára, akik nem kívánnak élni a felsőfokú tanulmányokkal, lehetőség nyílik az érettségi utáni szakképzésben a meglévő szakképesítésükre ráépülő újabb végzettség megszerzésére: ez a honvédelmi igazgatási ügyintéző (OKJ 54 863 03).

 • Az érettségi vizsga megszerzése után szakirányú továbbtanulási lehetőséget biztosít a Szentendrei Altiszti Akadémia is, ahol honvéd altiszt (OKJ 54 863 02) végzettség szerezhető meg.

Ezek a szakképzettségek a tanulók egyéni kompetenciáinak függvényében vagy a Magyar Honvédség állományában való elhelyezkedésre, vagy az államigazgatás különböző munkaköreinek betöltésére képesítik a diákokat.