Ismét Akkreditált Kiváló Tehetségpont a Gépész

A 3 évvel korábbi minősítéshez hasonlóan a 2019/2020-as évtől ismét Akkreditált Kiváló Tehetségpont cím birtokosa lehet iskolánk.

Mint ahogy intézményünk honlapján arról rendszeresen hírt adunk, számos szép versenyeredménnyel és tehetséggondozást célzó rendezvénnyel büszkélkedhetünk tanítványaink és felkészítő tanáraik révén. Az elmúlt 3 év ezen eredményeire, felkészítő programjaira és rendezvényeire támaszkodva állítottuk össze sokszínű pályázati anyagunkat.
Jelentős profilbővüléssel számolhattunk a tehetséggondozás területén, hiszen a zenei tehetséggondozás, tehetségfejlesztés területén kívül valamennyi tehetségterületen rendelkezünk programokkal és említésre méltó, szép eredményekkel. Tehetségeink számára a piaci igényeknek megfelelő elméleti és praktikus tudás mellett korszerű szakmai ismereteket igyekszünk átadni, miközben a személyes és szociális kompetenciák gondozására is nagy figyelmet fordítunk.
A tehetséggondozás szinte teljes eszközrendszerének alkalmazása feltétele a sikeres fejlesztő munkánknak, úgy, mint az egyénre szabott fejlesztési programok, a gyorsítás, a dúsítás lehetőségei, a különórák, a versenyeztetés, a szaktanácsadás, stb…
A tehetséggondozás és versenyfelkészítés továbbra is kiemelt feladatunk marad, emellett a hálózatépítő szándékunkat is igyekszünk erősíteni, és igyekszünk minden lehetőséget kihasználni annak érdekében, hogy a cím méltó birtokosai maradjunk.