Dokumentumok

Pedagógiai program

Pedagógiai Program a 2018-19-es tanév előtt beiskolázott tanulókra kifutó rendszerben

Pedagóiai Program a 2018-19-es tanévtől beiskolázott tanulókra felmenő rendszerben

Pedagóiai Program a 2019-20-as tanévtől beiskolázott tanulókra felmenő rendszerben

Szakmai Program a 2019-20-as tanévtől beiskolázott tanulókra felmenő rendszerben

Helyi programtantervek

Szervezeti és működési szabályzat

1. sz. melléklet - Diákigazolvány és igazolások kiadásának rendje

 2. sz. melléklet Diákönkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata

 3. sz. melléklet Környezetvédelmi szabályzat

 4. sz. melléklet Hulladékkezelési utasítás

 5. sz. melléklet Tűzvédelmi szabalyzat

Iratkezelési szabályzat

Házirend

Esélyegyenlőségi terv

Oktatási igazolványok kezelési rendjének szabályzata

Panaszkezelési szabályzat

Intézményi tehetséggondozó program egyéni fejlesztési tervekkel

Különös közzétételi lista

1. Oktatók iskolai végzettsége és szakképzettsége

2. Az országos mérés-értékelés eredményei

Intézményi összefoglaló

Intézményi jelentés

Telephelyi jelentés szakgimnázium

Telephelyi jelentés szakközépiskola

Telephelyi jelentés - tanulási környezet -Pázmány

Telephelyi jelentés - tanulási környezet - Virág

Telephelyi jelentés - összefoglalás - Pázmány

Telephelyi jelentés - összefoglalás - Virág

 

Az eddigi kompetenciamérések eredményei elérhetők:

 

https://www.kir.hu/okmfit/

A tanulók személyre szabott értékelése elérhető:

https://www.kir.hu/okmfit/tanulo.aspx

Kiemelkedő eredményt elért iskolák:

https://www.oktatas.hu/kozneveles/meresek/kompetenciameres/kiemelkedo_teljesitmenyu_iskolak

 

A NETFIT mérés eredményei - szakgimnázium

A NETFIT mérés eredményei - szakközépiskola

3. Az intézmény lemorzsolódási, évismétlési mutatói

4. Az érettségi átlageredményei

5. Pályakövetési adatok

6. Szakkörök igénybevételi lehetőségei

Kollégiumi szakkörök igénybevételi lehetőségei

7. Hétvégi házi feladat szabályai

8. Iskolai tanév rendje

9. Iskolai osztályok száma, illetve az osztályokban a tanulók létszáma

Kollégiumi csoportok száma, illetve a csoportokban a tanulók létszáma

10. Tandíjak, térítési díjak, vizsgadíjak

Étkezési térítési díjak

Szállásdíj

11. Az externátusi ellátás igénybevételének lehetősége

Munkaterv

Részletes programterv

Tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje