Dokumentumok

Pedagógiai program

Szervezeti és működési szabályzat

Házirend

A házirend mellékletei

Különös közzétételi lista

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

A kollégiumi nevelők iskolai végzettsége

2. A nevelő és oktató munkát segítők

3. Az országos mérés-értékelés eredményei

Intézményi összefoglaló

Intézményi jelentés

Telephelyi jelentés szakközépiskola

Telephelyi jelentés szakiskola

Telephelyi jelentés - tanulási környezet -Pázmány

Telephelyi jelentés - tanulási környezet - Virág

Telephelyi jelentés - összefoglalás - Pázmány

Telephelyi jelentés - összefoglalás - Virág

Fenntartói jelentés - 10. évfolyam

Fenntartói jelentés - tanulási környezet

Fenntartói jelentés - összefoglalás

Az eddigi kompetenciamérések eredményei elérhetők:

https://www.kir.hu/okmfit/

A tanulók személyre szabott értékelése elérhető:

https://www.kir.hu/okmfit/tanulo.aspx

 

4. Az intézmény lemorzsolódási, évismétlési mutatói

5. Az érettségi átlageredményei

6. A pályakövetés eredményei

7. Szakkörök igénybevételi lehetőségei

Kollégiumi szakkörök igénybevételi lehetőségei

8. Hétvégi házi feladat szabályai

9. Iskolai tanév rendje

10. Iskolai osztályok száma, illetve az oszályokban a tanulók létszáma

Kollégiumi csoportok száma, illetve a csoportokban a tanulók létszáma

11. Tandíjak

Vizsgadíjak

Térítési díjak

Szállásdíj

12. Az externátusi ellátás igénybevételének lehetősége

Munkaterv

Bázisintézményi munkaterv

Részletes programterv

Helyi tantervek