Tájékoztató a júniusi oktatásról

Tisztelt Szülők! Kedves Diákok!

Tájékoztatjuk intézményünk tanulóit, hogy a 220/2020. (V.22.) Korm. rendelet alapján iskolánkban a 2020. június 2 – 15. közötti időszakban is érvényben marad a tantermen kívüli, digitális munkarend.

Ugyanakkor lehetőség lesz arra, hogy ebben az időszakban felzárkóztató, tanulást támogató foglalkozásokon vegyetek részt. Aki tanulásához igényli a pedagógusok segítséget, az kérem jelezze azt osztályfőnökénél, megjelölve, hogy melyik tantárgyból szeretne részt venni foglalkozáson. Kérünk benneteket, a kis létszámú csoportokba 2020. május 28-ig adjátok le jelentkezéseteket! A továbbiakban a beérkezett igények alapján tudunk tájékoztatni benneteket, hogy milyen időbeosztással valósulnak meg az órák.

Tájékoztatunk benneteket arról is, hogy 2020. június 2 – 26. között lehetőséget biztosítunk tanulófelügyeletre is. Ebben az esetben is kérjük az igényeket az osztályfőnöknél jelezni!

Emlékeztetünk mindenkit, hogy az érintett évfolyamok és osztályok esetében 2020. június 16 – augusztus 31. között kerül sor az összefüggő szakmai gyakorlatra, melynek teljesítése egyik feltétele a tanév sikeres befejezésének.

Zárásul tájékoztatunk benneteket arról, hogy a tanévzáróra osztályonként fog sor kerülni 2020. június 17-19. között. A pontos időpontról az intézmény honlapján, illetve osztályfőnökeiteken keresztül a későbbiekben tájékoztatunk mindenkit.

Takács Szilvia
mb. tagintézmény-vezető