Komplex felvételi előkészítő és tehetséggondozó program az általános iskolák 7. és 8. osztályos tanulói számára magyar nyelv és irodalom tantárgyból

 

FELHÍVÁS

        Komplex felvételi előkészítő és tehetséggondozó programra az általános iskolák 7. és 8. osztályos tanulói számára
magyar nyelv és irodalom tantárgyból

A Kaposvári SZC Eötvös Loránd Műszaki Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma a 2018-2019-es tanévben levelező feladatmegoldó versenyt hirdet azoknak a 7. és 8. osztályos általános iskolai tanulóknak, akik:

- kedvet éreznek ahhoz, hogy meglevő képességeiket, ismereteiket kreatív, érdekes, változatos feladatok önálló megoldása során fejlesszék, bővítsék, vagy
- valamilyen területen (tantárgy, művészeti ág, sport, hobbi stb.) tehetséget mutatnak, vagy
- intézményünkben szeretnének továbbtanulni.

A verseny a 2018/2019-es tanévben öt levelező és egy – intézményünkben rendezendő – szóbeli fordulóból áll.

A levelező írásbeli fordulók komplex anyanyelvi, irodalmi feladatsort tartalmaznak. A feladatsorok szemléletükben és felépítésükben részben az elmúlt évek központi felvételi feladatsorainak koncepcióját követik, az anyanyelvi alapkészségek sokirányú fejlesztésére alkalmasak, részben pedig a középszintű magyar nyelv és irodalom érettségi feladattípusainak mintájára készültek a 7-8. évfolyamos tanulók életkori sajátosságainak figyelembe vételével.
A levelező fordulók feladatainak megoldására körülbelül egy hónap áll rendelkezésre. Az elért pontszámok az értékelést követően az iskola honlapján eredményrögzítő táblázatban nyomon követhetőek.

Az írásbeli feladatlapok átlagpontszámai alapján az 1-15 legjobb eredményt elért tanuló vehet részt intézményünkben a szóbeli fordulón, ahol 3 feladatot kell megoldaniuk a tanulóknak, s ezek pontértéke a már meglevő írásbeli eredmények átlagpontszámához adódik.

A szóbeli forduló feladatai:

1. feladat: Az írásbeli fordulók témáihoz kapcsolódóan az 5 téma közül egy témából 10 perc felkészülés után rövid vázlatot használva, de szabadon kell előadniuk gondolataikat 2-3 percben. A szóbeli téma egy-egy kiemelt részhez, rövid bázisszöveghez, indukciós szöveghez kapcsolódóan értelmezést, állásfoglalást, érvelést, személyes véleményt kér. A zsűri a tartalmat és az előadásmódot is pontozza a felhasznált idő függvényében.

2. feladat: Minimum 6, maximum 10 diából álló (előzetesen otthon elkészített) szemléletes prezentáció bemutatása egy kedvenc magyar irodalmi alkotóról. A prezentáció tartalmazza:

- az alkotó nevét, a választás indoklását,
- a választott szerző rövid életrajzát a fontosabb események, adatok tükrében,
- műveinek általános jellemzőit (címek, témák, irodalmi és nyelvi jellemzők, stb…), néhány találó idézettel, példával,
- legismertebb, legkedveltebb művét (műveit) néhány mondatban bemutatva,
- ki(k)nek és miért ajánlanád olvasásra,
- a felhasznált forrásokat (könyvek címe, internetes források, szövegek és képek elérhetősége).

3. feladat: Az "A" illetve "B" pontok közül egyet kell választani!

  1. Rövid, max. 3 perces szabadon tervezhető bemutatkozó kisfilm mobiltelefonnal készítve, kiemelve a legfontosabbnak és legérdekesebbnek tartott dolgokat (tulajdonságok, hobbi, szabadidő, tehetség, tervek, bármi – ami az illető egyéniségét tükrözi)
  2. Saját tanulói bemutató portfólió az eddigi tevékenységekről, eredményekről, alkotásokról (pl.: saját vers, saját próza, sporteredmény, rajz, festmény, egyéb művészeti alkotás, művészeti tevékenység, versenyeredmény, stb.)

A háromtagú zsűri előtt zajló szóbeli forduló nyilvános.

A verseny várhatóan 2019 márciusában ünnepélyes eredményhirdetéssel végződik.

Jutalmazás:
Minden résztvevő emléklapot kap.
Az első tíz helyezett oklevélben, a legeredményesebb versenyzők értékes könyvjutalomban részesülnek.
Az idei év témáit az előző tanév versenyzőinek visszajelzései, igényei alapján jelöltük ki, a feladatokat szintén a kérdőíves visszajelzések figyelembe vételével állítottuk össze.

A verseny ütemezése

Levelező fordulók:

      A feladatlapok várható megjelenése:

Megoldások postára adása:

   1. forduló: 2018. szeptember 3.hete

Téma: Nyelvtanulás, nyelvtudás, az idegen nyelvek szerepe

  2018. október 3. hete

   2. forduló: 2018. október 3. hete

Téma: „Kéklámpa” (rendőrség, katasztrófavédelem)

  2018. november közepe

   3. forduló: 2018. november közepe

 Téma: „A zene mindenkié”

  2018. december 2. hete

   4. forduló: 2018. december 2. hete

Téma: Informatika, infokommunikációs eszközök

  2019. január 2. hete

             5. forduló: 2019. január 2. hete

Téma: Barátság

  2019. február eleje

 

(A kiírt dátumok változtatásának jogát fenntartjuk, az aktuális

időpontokat a honlapon és a feladatlapok megjelenésekor

folyamatosan frissítjük.)

Szóbeli forduló:

Időpontja: 2019. március (előzetes értesítés alapján)
Helyszíne : Kaposvári SZC Eötvös Loránd Műszaki Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma (7400 Kaposvár, Pázmány Péter u.17.)

A verseny zavartalan lebonyolítása érdekében kérjük az általános iskolák kapcsolattartóit, szíveskedjenek a honlapunkon (www.elmki.sulinet.hu) is megtalálható jelentkezési lapot kitölteni, és a verseny szervezőjének, Bognár Barbarának 2018. szeptember 15-ig e-mailben elküldeni.  

Cím: magyarversenyek@gmail.com

Kérjük az általános iskolák tanárait, a 7. és 8. osztályos tanulók osztályfőnökeit, a szülőket, hogy biztassák a (nem csak intézményünkben továbbtanulni kívánó) tanulókat a versenyhez való csatlakozásra!

Kérjük továbbá, hogy a diákok önállóan oldják meg a feladatokat, tollal és olvashatóan írjanak, illetve a megadott határidőre juttassák majd vissza az elkészített munkákat!

Köszönjük az együttműködést!

Bízunk abban, hogy felhívásunk felkelti a tanulók érdeklődését, és sokan részt vesznek az érdekes, gondolkodtató feladatok megoldásában.

Jó versenyzést kívánunk!

Kaposvár, 2018. augusztus 28.

Bognár Barbara
Kaposvári SZC Eötvös Loránd Műszaki
Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma
magyar nyelv és irodalom munkaközössége nevében

Jelentkezési lap

Eredmények