Komplex felvételi előkészítő és tehetséggondozó program az általános iskolák 7. és 8. osztályos tanulói számára magyar nyelv és irodalom tantárgyból

EREDMÉNYEK:

7. Évfolyamosok

 

8. Évfolyamosok


FELHÍVÁS

Komplex felvételi előkészítő és tehetséggondozó programra az általános iskolák

7. és 8. osztályos tanulói számára

 

magyar nyelv és irodalom tantárgyból

 

A Kaposvári SZC Eötvös Loránd Műszaki Technikum és Kollégium a 2020/2021-es tanévben levelező feladatmegoldó versenyt hirdet azoknak a 7. és 8. osztályos általános iskolai tanulóknak, akik:

 

- kedvet éreznek ahhoz, hogy meglevő képességeiket, ismereteiket kreatív, érdekes, változatos feladatok önálló megoldása során fejlesszék, bővítsék, vagy

- valamilyen területen (tantárgy, művészeti ág, sport, hobbi stb.) tehetséget mutatnak, vagy

- intézményünkben szeretnének továbbtanulni.

 

A verseny a korábbi évekhez hasonlóan 2020/2021-es tanévben is öt levelező és egy – intézményünkben rendezendő – szóbeli fordulóból áll.

A levelező írásbeli fordulók komplex anyanyelvi, irodalmi feladatsort tartalmaznak. A feladatsorok szemléletükben és felépítésükben részben az elmúlt évek központi felvételi feladatsorainak koncepcióját követik, az anyanyelvi alapkészségek sokirányú fejlesztésére alkalmasak, részben pedig a középszintű magyar nyelv és irodalom érettségi feladattípusainak mintájára készültek a 7-8. évfolyamos tanulók életkori sajátosságainak figyelembe vételével.

A levelező fordulók feladatainak megoldására körülbelül egy hónap áll rendelkezésre. Az elért pontszámok az értékelést követően az iskola honlapján eredményrögzítő táblázatban nyomon követhetőek.

 

Az írásbeli feladatlapok átlagpontszámai alapján az eredmények függvényében várhatóan az első 6-10 legjobb eredményt elért tanuló vehet részt intézményünkben a szóbeli fordulón, ahol 3 feladatot kell megoldaniuk a tanulóknak, s ezek pontértéke a már meglevő írásbeli eredmények átlagpontszámához adódik.

A szóbeli forduló feladatai:

 

  1. Az írásbeli fordulók témáihoz kapcsolódóan az 5 téma közül egy témából 10 perc felkészülés után rövid vázlatot használva, de szabadon kell előadniuk gondolataikat 2-3 percben. A szóbeli téma konkrét kérdésekhez kapcsolódóan értelmezést, állásfoglalást, érvelést, személyes véleményt kér. A zsűri a tartalmat és az előadásmódot is pontozza a felhasznált idő függvényében.
  2. Minimum 6, maximum 10 diából álló (előzetesen otthon elkészített) szemléletes prezentáció bemutatása egy mai magyar irodalmi alkotóról. A prezentáció tartalmazza:

- az alkotó nevét, a választás indoklását,

- a választott szerző rövid életrajzát a fontosabb események, adatok tükrében,

- műveinek általános jellemzőit (címek, témák, irodalmi és nyelvi jellemzők, stb…), néhány találó idézettel, példával,

- legismertebb, legkedveltebb művét (műveit) néhány mondatban bemutatva,

- ki(k)nek és miért ajánlanád olvasásra,

- a felhasznált forrásokat (könyvek címe, internetes források, szövegek és képek elérhetősége).

3.

  1. Rövid, max. 3 perces szabadon tervezhető bemutatkozó kisfilm mobiltelefonnal készítve, kiemelve a legfontosabbnak és legérdekesebbnek tartott dolgokat (tulajdonságok, hobbi, szabadidő, tehetség, tervek, bármi – ami az illető egyéniségét tükrözi)
    VAGY
  2. Saját tanulói bemutató portfólió az eddigi tevékenységekről, eredményekről, alkotásokról (pl.: saját vers, saját próza, sporteredmény, rajz, festmény, egyéb művészeti alkotás, művészeti tevékenység, versenyeredmény, stb.)

 

A háromtagú zsűri előtt zajló szóbeli forduló nyilvános.

 

A verseny várhatóan 2021 márciusában ünnepélyes eredményhirdetéssel végződik.

 

Jutalmazás:

Minden résztvevő emléklapot kap.

Az első három helyezett oklevélben, a legeredményesebb versenyzők értékes könyvjutalomban részesülnek.

 

Az idei év témáit az előző tanév versenyzőinek visszajelzései, igényei alapján jelöltük ki, a feladatokat szintén a kérdőíves visszajelzések figyelembe vételével állítottuk össze.

 

A verseny ütemezése

Levelező fordulók:

Feladatok honlapon való várható megjelenése:

Megoldások postára adása:

1. forduló: 2020. szeptember 21.

Téma: Ételek, italok, étkezés

2. forduló: 2020. október 19.

Téma: Történelem, régi korok

3. forduló: 2020. november 16.

      Téma: Évszakok, időjárás, napszakok, napirend

4. forduló: 2020. december 14.

Téma: Matek könnyen, játékosan

5. forduló: 2021. január 11.

Téma: Egészség

2020. október 18.

 

2020. november 16.

 

2020. december 14.

 

2021. január 11.

 

2021. február 15.

 

 

(A kiírt dátumok változtatásának jogát fenntartjuk, az aktuális időpontokat a honlapon és a feladatlapok megjelenésekor folyamatosan frissítjük.)

 

Szóbeli forduló:

Időpontja: 2021. március (előzetes értesítés alapján)
Helyszíne: Kaposvári SZC Eötvös Loránd Műszaki Technikum és Kollégium (7400 Kaposvár, Pázmány Péter u.17.)

 

A verseny zavartalan lebonyolítása érdekében kérjük az általános iskolák kapcsolattartóit, szíveskedjenek a honlapunkon (www.elmki.sulinet.hu) is megtalálható jelentkezési lapot kitöltve, vagy a jelentkezési adatokat e-mailben megírva a verseny szervezőjének, Bognár Barbarának legkésőbb 2020. szeptember 20-ig elküldeni az alábbi címre:  

magyarversenyek@gmail.com

 

Kérjük az általános iskolák tanárait, a 7. és 8. osztályos tanulók osztályfőnökeit, a szülőket, hogy biztassák a (nem csak intézményünkben továbbtanulni kívánó) tanulókat a versenyhez való csatlakozásra!

 

Kérjük továbbá, hogy a diákok önállóan oldják meg a feladatokat, tollal és olvashatóan írjanak, illetve a megadott határidőre juttassák majd vissza az elkészített munkákat!

 

Köszönjük az együttműködést!

 

Bízunk abban, hogy felhívásunk felkelti a tanulók érdeklődését, és sokan részt vesznek az érdekes, gondolkodtató feladatok megoldásában.

 

Jó versenyzést kívánunk!

 

Kaposvár, 2020. szeptember 01.

 

                                                                                    Bognár Barbara

                                                                                  magyar nyelv és irodalom szakos tanár

a Kaposvári SZC Eötvös Loránd Műszaki

Technikum és Kollégium

magyar nyelv és irodalom munkaközössége nevében