Komplex felvételi előkészítő és tehetséggondozó program az általános iskolák 7. és 8. osztályos tanulói számára magyar nyelv és irodalom tantárgyból

 

FELHÍVÁS

        Komplex felvételi előkészítő és tehetséggondozó programra az általános iskolák 7. és 8. osztályos tanulói számára
magyar nyelv és irodalom tantárgyból

A Kaposvári SZC Eötvös Loránd Műszaki Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma a 2018-2019-es tanévben levelező feladatmegoldó versenyt hirdet azoknak a 7. és 8. osztályos általános iskolai tanulóknak, akik:

- kedvet éreznek ahhoz, hogy meglevő képességeiket, ismereteiket kreatív, érdekes, változatos feladatok önálló megoldása során fejlesszék, bővítsék, vagy
- valamilyen területen (tantárgy, művészeti ág, sport, hobbi stb.) tehetséget mutatnak, vagy
- intézményünkben szeretnének továbbtanulni.

A verseny a 2018/2019-es tanévben öt levelező és egy – intézményünkben rendezendő – szóbeli fordulóból áll.

A levelező írásbeli fordulók komplex anyanyelvi, irodalmi feladatsort tartalmaznak. A feladatsorok szemléletükben és felépítésükben részben az elmúlt évek központi felvételi feladatsorainak koncepcióját követik, az anyanyelvi alapkészségek sokirányú fejlesztésére alkalmasak, részben pedig a középszintű magyar nyelv és irodalom érettségi feladattípusainak mintájára készültek a 7-8. évfolyamos tanulók életkori sajátosságainak figyelembe vételével.
A levelező fordulók feladatainak megoldására körülbelül egy hónap áll rendelkezésre. Az elért pontszámok az értékelést követően az iskola honlapján eredményrögzítő táblázatban nyomon követhetőek.

Az írásbeli feladatlapok átlagpontszámai alapján az 1-15 legjobb eredményt elért tanuló vehet részt intézményünkben a szóbeli fordulón, ahol 3 feladatot kell megoldaniuk a tanulóknak, s ezek pontértéke a már meglevő írásbeli eredmények átlagpontszámához adódik.

A szóbeli forduló feladatai:

1. feladat: Az írásbeli fordulók témáihoz kapcsolódóan az 5 téma közül egy témából 10 perc felkészülés után rövid vázlatot használva, de szabadon kell előadniuk gondolataikat 2-3 percben. A szóbeli téma egy-egy kiemelt részhez, rövid bázisszöveghez, indukciós szöveghez kapcsolódóan értelmezést, állásfoglalást, érvelést, személyes véleményt kér. A zsűri a tartalmat és az előadásmódot is pontozza a felhasznált idő függvényében.

2. feladat: Minimum 6, maximum 10 diából álló (előzetesen otthon elkészített) szemléletes prezentáció bemutatása egy kedvenc magyar irodalmi alkotóról. A prezentáció tartalmazza:

- az alkotó nevét, a választás indoklását,
- a választott szerző rövid életrajzát a fontosabb események, adatok tükrében,
- műveinek általános jellemzőit (címek, témák, irodalmi és nyelvi jellemzők, stb…), néhány találó idézettel, példával,
- legismertebb, legkedveltebb művét (műveit) néhány mondatban bemutatva,
- ki(k)nek és miért ajánlanád olvasásra,
- a felhasznált forrásokat (könyvek címe, internetes források, szövegek és képek elérhetősége).

3. feladat: Az "A" illetve "B" pontok közül egyet kell választani!

 1. Rövid, max. 3 perces szabadon tervezhető bemutatkozó kisfilm mobiltelefonnal készítve, kiemelve a legfontosabbnak és legérdekesebbnek tartott dolgokat (tulajdonságok, hobbi, szabadidő, tehetség, tervek, bármi – ami az illető egyéniségét tükrözi)
 2. Saját tanulói bemutató portfólió az eddigi tevékenységekről, eredményekről, alkotásokról (pl.: saját vers, saját próza, sporteredmény, rajz, festmény, egyéb művészeti alkotás, művészeti tevékenység, versenyeredmény, stb.)

A háromtagú zsűri előtt zajló szóbeli forduló nyilvános.

A verseny várhatóan 2019 márciusában ünnepélyes eredményhirdetéssel végződik.

Jutalmazás:
Minden résztvevő emléklapot kap.
Az első tíz helyezett oklevélben, a legeredményesebb versenyzők értékes könyvjutalomban részesülnek.
Az idei év témáit az előző tanév versenyzőinek visszajelzései, igényei alapján jelöltük ki, a feladatokat szintén a kérdőíves visszajelzések figyelembe vételével állítottuk össze.

A verseny ütemezése

Levelező fordulók:

      A feladatlapok várható megjelenése:

Megoldások postára adása:

   1. forduló: 2018. szeptember 3.hete

Téma: Nyelvtanulás, nyelvtudás, az idegen nyelvek szerepe

  2018. október 3. hete

   2. forduló: 2018. október 3. hete

Téma: „Kéklámpa” (rendőrség, katasztrófavédelem)

  2018. november közepe

   3. forduló: 2018. november közepe

 Téma: „A zene mindenkié”

  2018. december 2. hete

   4. forduló: 2018. december 2. hete

Téma: Informatika, infokommunikációs eszközök

  2019. január 2. hete

             5. forduló: 2019. január 2. hete

Téma: Barátság

  2019. február eleje

 

(A kiírt dátumok változtatásának jogát fenntartjuk, az aktuális

időpontokat a honlapon és a feladatlapok megjelenésekor

folyamatosan frissítjük.)

Szóbeli forduló:

Időpontja: 2019. március (előzetes értesítés alapján)
Helyszíne : Kaposvári SZC Eötvös Loránd Műszaki Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma (7400 Kaposvár, Pázmány Péter u.17.)

A verseny zavartalan lebonyolítása érdekében kérjük az általános iskolák kapcsolattartóit, szíveskedjenek a honlapunkon (www.elmki.sulinet.hu) is megtalálható jelentkezési lapot kitölteni, és a verseny szervezőjének, Bognár Barbarának 2018. szeptember 15-ig e-mailben elküldeni.  

Cím: magyarversenyek@gmail.com

Kérjük az általános iskolák tanárait, a 7. és 8. osztályos tanulók osztályfőnökeit, a szülőket, hogy biztassák a (nem csak intézményünkben továbbtanulni kívánó) tanulókat a versenyhez való csatlakozásra!

Kérjük továbbá, hogy a diákok önállóan oldják meg a feladatokat, tollal és olvashatóan írjanak, illetve a megadott határidőre juttassák majd vissza az elkészített munkákat!

Köszönjük az együttműködést!

Bízunk abban, hogy felhívásunk felkelti a tanulók érdeklődését, és sokan részt vesznek az érdekes, gondolkodtató feladatok megoldásában.

Jó versenyzést kívánunk!

Kaposvár, 2018. augusztus 28.

Bognár Barbara
Kaposvári SZC Eötvös Loránd Műszaki
Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma
magyar nyelv és irodalom munkaközössége nevében

Jelentkezési lap

Eredmények

Szóbeli eredmények

Április 1-jén rendeztük meg iskolánkban az 5 írásbeli és egy szóbeli fordulóból álló komplex tehetséggondozó programunk szóbeli döntőjét, melybe – az írásbelik során legtöbb átlagpontszámot elért –  nyolc 7. osztályos tanuló és tíz 8. osztályos tanuló jutott tovább. A tanulókat elkísérték felkészítő tanáraik és / vagy szüleik is.

A tanév eleji versenykiírásnak megfelelően három feladatot kellett megoldaniuk a diákoknak. Az előzetesen elkészített pár perces bemutatkozó filmek vagy portfóliók alapján az első körben nagyon jól megismerhettük a döntőre érkező diákokat, akik büszkén prezentálták eddigi sportsikereiket, zenei, táncbeli és egyéb tehetségüket, tanulmányaik során elért szép eredményeiket. Bemutatták szeretteiket, barátaikat, házi kedvenceiket, kedvelt időtöltésüket, és a legcéltudatosabb versenyzők jövőbeli szakmájukat illetően is komoly elképzeléssel érkeztek. A kisfilmek egyediek, ötletesek voltak, és jól szemléltették készítőjük egyéniségét.

A második körben előzetes felkészülés alapján saját vélemény megfogalmazása, érvelés, témakifejtés volt a feladat. Erre a tanulók a tanév során folyamatosan készülhettek, a témák megegyeztek az írásbeli fordulók témaköreivel. Az irányított kérdések alapján a nyelvtanulás, informatika, rendőri munka, zene és barátság témaköreihez kapcsolódó kérdésekre határozott állásfoglalások, jól felépített „feleletek” hangzottak el, melyek színvonalát az előadást élményszerűvé varázsoló személyes tapasztalatok megosztása emelte.

A kellemes légkörben zajló megmérettetés 3. fordulójára adott szempontsor szerint egy min. 6 max. 10 diából álló prezentációt készítettek a tanulók egy szabadon választott magyar költőről vagy íróról. Hallhattunk Varró Dánielről, Kányádi Sándorról, Fésűs Éváról, Tasnádi Istvánról, Nógrádi Gáborról, s a klasszikusok közül népszerű volt József Attila, Ady Endre és Petőfi Sándor. Az elkészített és bemutatott munkák nagyon igényesek voltak, mondhatni, a teljesség igényével készültek, ismeretanyagukban megfeleltek a középszintű érettségi követelményeinek, de esetenként kimerítették az emelt szintű érettségi vizsga követelményrendszerében megjelölt tartalmi elemeket is. A rövid életrajzi ismertetők mellett nagy hangsúly került a művek vagy kedvenc mű bemutatására, elemzésére, valamint az ajánlásra is. A minden elvárásnak megfelelő prezentációk végéről nem hiányzott a forrásmegjelölés sem.

Összességében elmondhatjuk, hogy iskolánk nagyon színvonalas programnak adott otthont, és a továbbiakban is folytatni kívánjuk a 7. és 8. osztályos tehetséges tanulók gondozását, lehetőséget biztosítunk a magyar nyelvet és irodalmat kedvelő tanulók ilyen keretek közötti megmérettetésére.

Eredmények 1-6. hely: 7. osztályosok:

 1. Nagy Míra (Fodor András Általános Iskola, Lengyeltóti),

felkészítő tanára: Dr. Szücs Gáborné

 1. Bera Boglárka (Fodor András Általános Iskola, Lengyeltóti),

felkészítő tanára: Dr. Szücs Gáborné

 1. Somogyi Márk (Fodor András Általános Iskola, Lengyeltóti),

felkészítő tanára: Dr. Szücs Gáborné

 1. Bodor Vivien (KKZÁI II. Rákóczi Ferenc Tagiskola),

felkészítő tanára: Mecsár Emese

 1. Bogdán Bianka (KKZÁI II. Rákóczi Ferenc Tagiskola),

felkészítő tanára: Mecsár Emese

 1. Mester Csenge (KKZÁI II. Rákóczi Ferenc Tagiskola),

felkészítő tanára: Mecsár Emese

        

Eredmények 1-6. hely: 8. osztályosok:

 1. Szijártó Zsófia Lea (Szennai Fekete László Általános Iskola Kaposfői Tagintézmény), felkészítő tanára: Mariai Edit
 2. Libai Réka Johanna ( Gödrei Körzeti Általános Iskola)

felkészítő tanára: Czitrovszky-Molnár Tamara

 1. Tamás Petra (Nagyatádi Bárdos L. Sport Ált. Isk. és AMI),

felkészítő tanára: Novákné Szelid Izabella

 1. Papp Vivien (Gödrei Körzeti Általános Iskola),

felkészítő tanára: Czitrovszky-Molnár Tamara

 1. Fillér Dorina (Somogyszobi Általános Iskola)

felkészítő tanára: Gávelné Dévai Zita

 1. Mayer Milán (Balatonfenyvesi Fekete István Általános Iskola)

gondviselő: Mayer György

 

Köszönjük a diákokoknak a komoly felkészülést, a felkészítő tanároknak az egész éves munkát, a szülőknek a támogató hátteret.

A verseny lebonyolításában való közreműködésért köszönet Weimann Gáborné igazgató asszonynak, a zsűrizésért Kolozsiné Keresztes Éva, Szabó Anikó és Bognár Barbara szaktanároknak, a verseny helyszíni és technikai feltételeinek megteremtéséért Tokai Nóra gondnoknak, valamint Galabár Zoltán rendszergazdának.

Az alábbi táblázatban az elért eredmények tekinthetők meg:

2018/2019-es tanév: 7. osztályos tanulók

Helye-zés

Név

Írásbeli

Szóbeli

Összes pontszám

1.

Nagy Míra

78

98

176

2.

Bera Boglárka

78

97

175

3.

Somogyi Márk

80

93

173

4.

Bodor Vivien

64

34

98

5.

Bogdán Bianka

67

30

97

6.

Mester Csenge

58

25

83

7.

Orsós Ivett

61

-

61

8.

Szabó Barnabás

60

-

60

9.

Bessenyei Emma

30

-

30

10.

Nagy Dávid

8

-

8

 

 

2018/2019-es tanév: 8. osztályos tanulók

Helye-zés

Név

Írásbeli

Szóbeli

Összes pontszám

1.

Szijártó Zsófia Lea

81

100

181

2.

Libai Réka Johanna

83

96

179

3.

Tamás Petra

82

88

170

4.

Papp Vivien

80

85

165

5.

Fillér Dorina

78

72

150

6.

Mayer Milán

79

66

145

7.

Csernyák András

73

50

123

8.

Ambrus Attila

78

42

120

9.

Garai Bence

74

39

113

10.

Marczinkó Gyöngyvirág

79

-

79

11.

Tokaji Dávid

72

-

72

12.

Megyeri Martina

69

-

69

13.

Polhammer Réka

69

-

69

14.

Széchenyi Szonja

69

-

69

15.

Pintér Réka

68

-

68

16.

Németh Anett

65

-

65

17.

Ősz Virág Vanessza

64

-

64

18.

Takács Korinna

61

-

61

19.

Molnár Nikoletta

59

-

59

20.

Máté Abigél

56

-

56

21.

Szanyadi Kamilla

53

-

53

22.

Sipos Inez

39

-

39

23.

Patkó Petra

38

-

38

24.

Vári Eszter

37

-

37

25.

Miszlai Jázmin

16

-

16

26.

Alexa Anett

14

-

14

27.

Szira István Milán

12

-

12

 

Gratulálunk az elért eredményekhez! Várunk benneteket a következő tanévben is!

 

Magyar nyelv és irodalom munkaközösség