Alapítvány

Alapítványunk, a “Gépészek a gépészekért” Alapítvány a Kaposvári Szakképzési Centrum Eötvös Loránd Műszaki Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma elődje, az Eötvös Loránd Műszaki Középiskola tanulóinak támogatására jött létre 1993 – ban, az iskola külső támogatói által.. Az intézmény és az alapítvány azóta is szoros kapcsolatban áll egymással.

Az alapítók kezdeti célja – az iskola oktatástechnikai eszközbeszerzésének elősegítése, ebben való közreműködés – 2013-ban kiegészült. a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók tanulmányi előrehaladásnak, továbbtanulásának, munkaerőpiacon való elhelyezkedésnek segítésével, továbbá az iskolában végzett, de elhelyezkedni nem tudó  pályakezdők átképzésének támogatásával. Ennek érdekében informatikai eszközök beszerzésével támogatjuk azon tanulóink érettségi vizsgára, felsőfokú oktatási intézménybe történő felkészülését, akiknek otthon nincs számítógépük, internet – elérhetőségük. Alapítványunk anyagilag is támogatja a kiemelkedő képességű fiatalokat, az osztályfőnökök javaslatai alapján minden tanév végén 3-5 végzős tanuló részesül pénzbeli juttatásban, ösztöndíjban, mellyel megkönnyítjük egyetemi, főiskolai tanulmányaik kezdetét.

Segítséget nyújtunk tehetséges tanulóink tanulmányi versenyeken való elindulásához

            Szervezetünk törekszik arra, hogy a fiatalok iskolai életét jobbá tegye, ennek érdekében többek között kényelmes iskolabútorzatot vásároltunk, melyet mindenki szívesen használ.

Részt veszünk iskolai rendezvények – kiemelten közösségépítő események- szervezésében, lebonyolításában, melyek az intézmény légkörének javítását, a dolgozók és a diákok együttműködését segítik (például nyugdíjas találkozók, diáknap, pedagógus nap, nemzeti ünnepeinkre műsor készítése, kirándulások, jubileumi rendezvények).

Alapítványunk felzárkóztató foglalkozásokat szervez és tart magyar nyelv és irodalom illetve matematika tantárgyakból a 8. osztályos tanulók számára, a központi írásbeli felvételi időpontja előtti hétvégéken, a minél jobb írásbeli eredmények elérése érdekében.

2014 óta minden évben alapítványi bált szervezünk. A szülőktől, dolgozóktól, partnerektől beérkezett támogatást alapítványi céljaink megvalósítására fordítjuk.

Köszönjük mindenkinek, aki adakozásával hozzájárul céljaink megvalósításához, iskolánk még sikeresebb működéséhez.

 

 

Adataink:

Alapítvány neve: Gépészek a Gépészekért Alapítvány

Székhelye: 7400 Kaposvár, Pázmány Péter utca 17.

Adószáma: 19200882-1-14

Számlaszáma: MKB Bank 10300002-25003347-00003285

 

Kuratóriumi tagok:

Fisli István elnök

Weimann Gáborné tag

Kolozsiné Keresztes Éva tag

Gelle Petra titkár

Számel Róbert tag