Szülői munkaközösség

SZMK

Bemutatkozás

Az iskolai szülői munkaközösség elnöke: Dániel Anikó

 

Az intézmény szülői munkaközössége képviseleti úton választott szülői szervezet, mert a tanulók szüleinek több mint 50%-a választotta meg.

Ezért a szülői munkaközösség jogosult eljárni valamennyi szülő képviseletében.

 

A szülői munkaközösség jogköre

Figyeli:

• a tanulói jogok érvényesülését

• a Pedagógiai Program megvalósítását

• a tanári, nevelői munka eredményességét.

Tájékoztatást kérhet:

• az osztályközösségekben felmerült problémákról.

 

Az iskolaszék hiányában gyakorolja mindazokat a jogokat, melyekkel a jogszabályok az iskolaszéket felruházták.

 

Egyetértési és véleményezési jogkört gyakorol a közoktatási törvényben meghatározottak alapján:

• egyetértési jog (SZMSZ;  Házirend;  Pedagógiai Program)

• véleményezési jog: a tanulókat érintő valamennyi kérdésben.

 

Kapcsolattartás a szülői munkaközösséggel

 

A szülői munkaközösséget az igazgató a munkaközösséggel kapcsolatot tartó pedagógus (jelenleg Baloghné Papp Zsuzsanna) segítségével tanévenként legalább 2-szer hívja össze. Hivatalos tájékoztatást ad  az intézményben folyó munkáról és a feladatokról, meghallgatja a szülői szervezet véleményét, javaslatait.

Egyéb esetekben a szülői közösség tagjai előre egyeztetett időpontban kereshetik fel az intézmény igazgatóját javaslataikkal, problémáikkal.