Programjaink

BIKALON JÁRTAK A SZAKMÁJUK MESTEREI

A Kaposvár – Somogy Megyei Tehetségsegítő Tanács Műszaki – Gazdasági Tagozata április 13-án, szombaton a „Légy a szakmád mestere!” szakmai kiállítás résztvevőinek és felkészítő tanáraiknak kirándulással köszönte meg magas szintű szakmai munkájukat, aktivitásukat.
A bikali Élménybirtokon az előre meghirdetett program szerint vettünk részt az eseményeken, és az esős idő ellenére nagyon jól éreztük magunkat. Bejártuk a műhelyeket, megnéztük a lovagi tornát és a színházi előadást, mézeskalácsoztunk, agyagoztunk, nemezeltünk.

A kirándulás jó alkalmat adott arra, hogy a tehetséges, motivált tanulók közösen, egymás társaságában tölthessenek egy napot, kötetlenül ismerkedhessenek, gondtalanul szórakozhassanak.
A következő tanévben várjuk őket újra a kiállításon!

ILYEN VOLT A SZAKMÁK ÉJSZAKÁJA

Jó hangulatban telt iskolánkban a Szakmák éjszakája keretében megszervezett esti program április 12-én, pénteken.
Az általános iskolákból érkezett tanulók a közös kvíz után csapatokba szerveződve jártak körbe nyolc helyszínt, ahol a különböző szakmák rejtelmeibe pillanthattak bele, és ötletes feladatokkal találták szembe magukat.
Ügyesen és bátran hegesztettek, ismerték fel a szerszámokat, tájékozódtak a kapcsolási táblán, lőttek és nyomoztak.

Mindenki nyertese volt a napnak, az első három helyezett csapat pedig:

1. "NEM TUDJUK" nevű csapat
2. LYUKASCIPŐK
3. BARNUS ÉS CSAPATA

Gratulálunk, reméljük találkozunk velük később is az iskolánkban!
A csapatverseny közben történt meg a szakmákkal kapcsolatban meghirdetett rajzverseny eredményhirdetése.
A színvonalas alkotások három kategóriában kerültek díjazásra. Az eredmények:

3.-4. osztályosok:
1. Fehér Áron
2. Gyapjas Zsófia
3. Ajtai Annamária
különdíjas: Bakos Zoltán

5.-6. osztályosok:
1. Csizmadia Péter
2. Pápai Laura
3. Kiss Bálint Vendel
különdíjas: Zhai Yu Fan

7.-8. osztályosok
1. Nübl Ádám István
2. Kádas Barbara
3. Bíró Attila
különdíjas: Nagy Nikoletta

Gratulálunk!
Köszönjük felkészítő- és a kísérő tanárok, valamint a szülők segítségét!

Véget ért a GÉPÉSZ FUTSAL házibajnokság

Januárban a felsőbb évfolyamok csaptak össze, 3 fordulós bajnokságban, ahol összesen közel 90 gól született a mérkőzéseken.
A 11-13.évfolyam csapatai közül végül a 11.D osztály bizonyult a legjobbnak, őket második helyen az 5/13 A követte, végül a 3. helyen a 12.C osztály végzett.
            Márciusban az alsóbb évfolyamok következtek, ahol 12 csapat küzdött meg egymással a végső győzelemért. A színvonalas mérkőzéseken a lelátón is sokan szurkoltak osztálytársaiknak. A bajnokság végén a 9.K bizonyult a legjobbnak, őket a 10.K, illetve a 10.D osztály követte a dobogón.
            A házibajnokság ideje alatt 31 mérkőzésen 121 gól született.

Spilák Szilveszter
szervező

AZ EÖTVÖS LORÁND EMLÉKNAPON JÁRTUNK

2019. április 8-án, Eötvös Loránd halálának 100. évfordulóján emléknapot szerveztek a Magyar Tudományos Akadémián, amelyen iskolánk képviseletében Weimann Gáborné igazgató és Németh Géza reál munkaközösség-vezető vett részt.

Az emléknapon – a  köszöntők után – számos előadás követte egymást, amelyekben Eötvös Loránd tevékenységének minden oldalát megvilágítva, komplex személyiségét részletesen bemutatva vált egyértelművé a résztvevők számára Alexander Bernát megállapítása: „ … ő sokkal több nagy tudósnál: ő nagy ember.”

Az emléknapon hivatalosan is kibocsátották az Eötvös Loránd-emlékérmet és az Eötvös Loránd alkalmi bélyeget is.

Sajtómegjelenések:

szemlelek.net

mta.hu

Eötvös Loránd Tudományegyetem

www.kormany.hu

 

LanguageCert Próbanyelvvizsga

Közösen a Katedra Nyelviskolával, az idegen nyelvi munkaközösség idén is megrendezte a LanguageCert próbanyelvvizsgát angol nyelvből, ahol két szinten (B2 és C1), 31 tanuló mérte fel tudását.
Az írásbeli felügyeletet a munkaközösség tagjai látták el, az írásbeli dolgozatok javítását és a szóbeli vizsgáztatást a nyelviskola munkatársai végezték. Ennek köszönhetően a lehető legreálisabbak lettek az elért eredmények, mivel azok végezték az értékeléseket, akik az „éles” vizsgán is pontoznak.
Az elért eredmények tudatában diákjaink könnyebben dönthettek arról, hogy megpróbálják-e a legközelebbi nyelvvizsgát (első sikeres próbálkozás után az Állam visszafizeti a vizsgadíjat!), vagy még várnak egy kicsit és folytatják a készülést.

Javasoljuk mindenkinek, aki komolyan gondolkodik a nyelvvizsga megszerzéséről, hogy az ilyen és ehhez hasonló lehetőséget használják ki és jelentkezenek próbanyelvvizsgára.

ELŐADÁSSAL ÉS KOSZORÚZÁSSAL EMLÉKEZTÜNK NÉVADÓNKRA

Április 5-én, pénteken iskolánkban fogadhattuk Dr. Juhász Andrást, az ELTE kandidátusát, egyetemi docensét, aki „Eötvös Loránd nagy kísérletei – az Eötvös-emlékév tiszteletére” című előadását tartotta meg tanulóink és pedagógusaink számára.
Az esemény bekerült az Oktatási Hivatal Bázisintézményi programjába, így más iskolák pedagógusait is fogadhattuk ennek keretében.
Az előadás során bemutatásra kerültek Eötvös Loránd tudományos munkásságának fő területei, azok eredményei, de ezeken kívül előtérbe került úgy is, mint ember.
Megismerhettük családi körülményeit, azt a támogató környezetet, ahol nevelkedett. Kiemelésre került életének másik két fontos területe, a közéleti- és sport tevékenysége is.
Dr. Juhász András előadásában színesen illusztrálva, érdekesen, a megfelelő hangsúlyokat megtalálva mutatta be azt a páratlanul összetett, a tudományos és közéleti területen is egyedülállóan komplex életutat, amely Eötvös Lorándot jellemezte.

A rendezvény egyben a „Középpontban Eötvös Loránd” elnevezésű projektünk záró eseménye is volt, ezért Weimann Gáborné igazgató röviden összefoglalta a rendezvénysorozatot iskolánkban megvalósított programjait.

Az előadás után az Eötvös Lorándról elnevezett iskolák megjelent képviselőivel jó hangulatú megbeszélést tartottunk, iskolánk emlékhelyénél közösen megkoszorúztuk névadónk szobrát, majd a napot a résztvevők számára szervezett fogadással zártuk.

 

Mindenkinek köszönjük a részvételt és a nap eseményeinek szervezésében és lebonyolításában nyújtott segítséget.

Sajtómegjelenés:

Kapos.hu Híradó (10:30-tól)

A Ság hegyen jártunk

2019. április 2-án 25 diák és 15 pedagógus látogatott el a Ság hegyre, hogy projektünk során felfedezzük Eötvös Loránd ingás méréseinek első terepi helyszínét.

A kirándulás során először megtekintettük a helyszínen található Kemenes Vulkánpark magas szintű és korszerű vulkanológiai bemutatóját, amely az ország egyetlen vulkanológiai szakgyűjteményeként az alapoktól komoly ismeretekig ad lehetőséget nemcsak Földünk, hanem az egész Naprendszer szakszerű áttekintésére a tárgyi emlékek, a vulkáni ásvány- és kőzettan, valamint a tudománytörténeti dokumentációs anyagok tekintetében.

Külön kiállítással emlékezik meg a múzeum Eötvös Loránd halálának 100. évfordulójáról, és természetesen megtekintettük a helyszínen kiállított Eötvös-ingát is.

Ezután vulkántúrán vehettünk részt, ahol a valóságban is találkozhattunk azokkal az ismeretekkel, amelyeket a látogatóközpontban láttunk-hallottunk. Megnéztük az ingamérés helyszínét, a túravezetőtől szakszerű beszámolót hallottunk az azóta történt változásokról, a bazaltréteg kitermeléséről, a Ság hegy kráterében a tanúhegy kialakulásáról és vulkanizmusáról.

A kirándulás és egy jó hangulatú ebéd után a programot az Eötvös-emlékoszlop megkoszorúzásával zártuk.

Lezajlott a magyar nyelv és irodalom komplex tehetséggondozó programunk szóbeli döntője

Április 1-jén rendeztük meg iskolánkban az 5 írásbeli és egy szóbeli fordulóból álló komplex tehetséggondozó programunk szóbeli döntőjét, melybe – az írásbelik során legtöbb átlagpontszámot elért –  nyolc 7. osztályos tanuló és tíz 8. osztályos tanuló jutott tovább. A tanulókat elkísérték felkészítő tanáraik és / vagy szüleik is.

A tanév eleji versenykiírásnak megfelelően három feladatot kellett megoldaniuk a diákoknak. Az előzetesen elkészített pár perces bemutatkozó filmek vagy portfóliók alapján az első körben nagyon jól megismerhettük a döntőre érkező diákokat, akik büszkén prezentálták eddigi sportsikereiket, zenei, táncbeli és egyéb tehetségüket, tanulmányaik során elért szép eredményeiket. Bemutatták szeretteiket, barátaikat, házi kedvenceiket, kedvelt időtöltésüket, és a legcéltudatosabb versenyzők jövőbeli szakmájukat illetően is komoly elképzeléssel érkeztek. A kisfilmek egyediek, ötletesek voltak, és jól szemléltették készítőjük egyéniségét.

A második körben előzetes felkészülés alapján saját vélemény megfogalmazása, érvelés, témakifejtés volt a feladat. Erre a tanulók a tanév során folyamatosan készülhettek, a témák megegyeztek az írásbeli fordulók témaköreivel. Az irányított kérdések alapján a nyelvtanulás, informatika, rendőri munka, zene és barátság témaköreihez kapcsolódó kérdésekre határozott állásfoglalások, jól felépített „feleletek” hangzottak el, melyek színvonalát az előadást élményszerűvé varázsoló személyes tapasztalatok megosztása emelte.

A kellemes légkörben zajló megmérettetés 3. fordulójára adott szempontsor szerint egy min. 6 max. 10 diából álló prezentációt készítettek a tanulók egy szabadon választott magyar költőről vagy íróról. Hallhattunk Varró Dánielről, Kányádi Sándorról, Fésűs Éváról, Tasnádi Istvánról, Nógrádi Gáborról, s a klasszikusok közül népszerű volt József Attila, Ady Endre és Petőfi Sándor. Az elkészített és bemutatott munkák nagyon igényesek voltak, mondhatni, a teljesség igényével készültek, ismeretanyagukban megfeleltek a középszintű érettségi követelményeinek, de esetenként kimerítették az emelt szintű érettségi vizsga követelményrendszerében megjelölt tartalmi elemeket is. A rövid életrajzi ismertetők mellett nagy hangsúly került a művek vagy kedvenc mű bemutatására, elemzésére, valamint az ajánlásra is. A minden elvárásnak megfelelő prezentációk végéről nem hiányzott a forrásmegjelölés sem.

Összességében elmondhatjuk, hogy iskolánk nagyon színvonalas programnak adott otthont, és a továbbiakban is folytatni kívánjuk a 7. és 8. osztályos tehetséges tanulók gondozását, lehetőséget biztosítunk a magyar nyelvet és irodalmat kedvelő tanulók ilyen keretek közötti megmérettetésére.

Eredmények 1-6. hely: 7. osztályosok:

 1. Nagy Míra (Fodor András Általános Iskola, Lengyeltóti),

felkészítő tanára: Dr. Szücs Gáborné

 1. Bera Boglárka (Fodor András Általános Iskola, Lengyeltóti),

felkészítő tanára: Dr. Szücs Gáborné

 1. Somogyi Márk (Fodor András Általános Iskola, Lengyeltóti),

felkészítő tanára: Dr. Szücs Gáborné

 1. Bodor Vivien (KKZÁI II. Rákóczi Ferenc Tagiskola),

felkészítő tanára: Mecsár Emese

 1. Bogdán Bianka (KKZÁI II. Rákóczi Ferenc Tagiskola),

felkészítő tanára: Mecsár Emese

 1. Mester Csenge (KKZÁI II. Rákóczi Ferenc Tagiskola),

felkészítő tanára: Mecsár Emese

        

Eredmények 1-6. hely: 8. osztályosok:

 1. Szijártó Zsófia Lea (Szennai Fekete László Általános Iskola Kaposfői Tagintézmény), felkészítő tanára: Mariai Edit
 2. Libai Réka Johanna ( Gödrei Körzeti Általános Iskola)

felkészítő tanára: Czitrovszky-Molnár Tamara

 1. Tamás Petra (Nagyatádi Bárdos L. Sport Ált. Isk. és AMI),

felkészítő tanára: Novákné Szelid Izabella

 1. Papp Vivien (Gödrei Körzeti Általános Iskola),

felkészítő tanára: Czitrovszky-Molnár Tamara

 1. Fillér Dorina (Somogyszobi Általános Iskola)

felkészítő tanára: Gávelné Dévai Zita

 1. Mayer Milán (Balatonfenyvesi Fekete István Általános Iskola)

gondviselő: Mayer György

 

Köszönjük a diákokoknak a komoly felkészülést, a felkészítő tanároknak az egész éves munkát, a szülőknek a támogató hátteret.

A verseny lebonyolításában való közreműködésért köszönet Weimann Gáborné igazgató asszonynak, a zsűrizésért Kolozsiné Keresztes Éva, Szabó Anikó és Bognár Barbara szaktanároknak, a verseny helyszíni és technikai feltételeinek megteremtéséért Tokai Nóra gondnoknak, valamint Galabár Zoltán rendszergazdának.

Az alábbi táblázatban az elért eredmények tekinthetők meg:

2018/2019-es tanév: 7. osztályos tanulók

Helye-zés

Név

Írásbeli

Szóbeli

Összes pontszám

1.

Nagy Míra

78

98

176

2.

Bera Boglárka

78

97

175

3.

Somogyi Márk

80

93

173

4.

Bodor Vivien

64

34

98

5.

Bogdán Bianka

67

30

97

6.

Mester Csenge

58

25

83

7.

Orsós Ivett

61

-

61

8.

Szabó Barnabás

60

-

60

9.

Bessenyei Emma

30

-

30

10.

Nagy Dávid

8

-

8

 

 

2018/2019-es tanév: 8. osztályos tanulók

Helye-zés

Név

Írásbeli

Szóbeli

Összes pontszám

1.

Szijártó Zsófia Lea

81

100

181

2.

Libai Réka Johanna

83

96

179

3.

Tamás Petra

82

88

170

4.

Papp Vivien

80

85

165

5.

Fillér Dorina

78

72

150

6.

Mayer Milán

79

66

145

7.

Csernyák András

73

50

123

8.

Ambrus Attila

78

42

120

9.

Garai Bence

74

39

113

10.

Marczinkó Gyöngyvirág

79

-

79

11.

Tokaji Dávid

72

-

72

12.

Megyeri Martina

69

-

69

13.

Polhammer Réka

69

-

69

14.

Széchenyi Szonja

69

-

69

15.

Pintér Réka

68

-

68

16.

Németh Anett

65

-

65

17.

Ősz Virág Vanessza

64

-

64

18.

Takács Korinna

61

-

61

19.

Molnár Nikoletta

59

-

59

20.

Máté Abigél

56

-

56

21.

Szanyadi Kamilla

53

-

53

22.

Sipos Inez

39

-

39

23.

Patkó Petra

38

-

38

24.

Vári Eszter

37

-

37

25.

Miszlai Jázmin

16

-

16

26.

Alexa Anett

14

-

14

27.

Szira István Milán

12

-

12

 

Gratulálunk az elért eredményekhez! Várunk benneteket a következő tanévben is!

 

Magyar nyelv és irodalom munkaközösség

VENDÉGÜNK VOLT ÁDER JÁNOS

Nagyon kevés iskola életében adódik olyan lehetőség, hogy országának legfőbb közjogi méltóságát vendégül láthatja.
Miután a Fenntarthatósági Témaheteken végzett kiemelkedő teljesítményünkért 2017-ben „Energiatudatos Iskola”, majd 2018-ban „Energiahatékony Mentor Iskola” kitüntető címet kaptunk, intézményünk abba a kivételes helyzetbe került, hogy az idei Fenntarthatósági Témahét keretein belül Dr. Áder János Köztársasági Elnök Úr, a Fenntarthatósági Témahét fővédnöke ellátogatott hozzánk és rendhagyó tanóra keretében Klímaelőadást tartott.

 (GALÉRIA A KÉPRE KATTINTVA)

Matolcsy Miklós, a PontVelem Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója, a Fenntarthatósági Témahét szervezője az előadás előtt köszöntötte a résztvevőket, és ismertette a témahetek céljait, az eddigi tapasztalatokat.
A Fenntarthatósági témahét fő témái az idei tanévben a közösségi közlekedés, a víz, a globális célok közül pedig az egészség és jólét, a fenntartható városok és közösségek és a fellépés az éghajlatváltozás ellen.
Áder János előadását a klímaváltozás és a vízválság témái köré csoportosította, rávilágítva a legégetőbb problémákra és a lehetséges megoldásokra. Elnök úr személyes példamutatásával, hitelességével nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a fenntarthatóság üzenete eljusson a fiatalokhoz.

 

Az előadás alatt a diákok is aktívan közreműködhettek a mentimeter mobiltelefonos szavazórendszer segítségével, és egy kísérlet bemutatására is sor került, ahol közreműködött Papp Bence 12. C osztályos tanuló.
A rendhagyó tanórát bárhol élőben követhették, a szavazásba is szabadon bekapcsolódhattak a nézők.
Az előadás után köztársasági elnökünk aláírta az iskola emlékkönyvét is.

Mindenkinek köszönjük az előadás szervezésében és lebonyolításában nyújtott segítséget!

Sajtómegjelenések:

www.hirado.hu
infostart.hu/
www.sonline.hu
kapos.hu/
kaposvarmost.hu
Szita Károly polgármester facebook oldala
www.kormanyhivatal.hu
www.elobolygonk.hu
hir.ma
starthirek.hu
 

 

KERÉKPÁRRAL EÖTVÖS LORÁND NYOMÁBAN

Az Eötvös-emlékév kapcsán iskolánk 25 tanulója és 8 tanára tett kirándulást március 21-én, csütörtökön a Deseda-tó körül.
Ki a saját kerékpárjával, ki az iskolai biciklik igénybevételével kelt útra, hogy először meglátogassuk a Fekete István Látogatóközpontot, ahol a hely élővilágával ismerkedtek meg a résztvevők, majd rövid előadást hallottunk Eötvös Lorándról – a sportemberről.
Kevesen tudják, hogy a nagy tudós és politikus komoly hegymászó teljesítményekkel is büszkélkedhetett, nagyon szeretett lovagolni és kerékpározni is.

A Látogatóközpont megtekintése után remek időjárási viszonyok mellett tekerte körbe a csapat a Desedát.

VII. „LÉGY A SZAKMÁD MESTERE!” KIÁLLÍTÁS

A 2019. március 18-22. közötti időszakban bonyolítottuk le hagyományos rendezvényünket a Kaposvár-Somogyi Tehetségsegítő Tanáccsal és a Kaposvári Szakképzési Centrummal együttműködve, ahol a szakmájukban tehetséges tanulók mutatkoztak be.

A hétfőn tartott megnyitó ünnepségen a résztvevőket Csiba Ágota (Kaposvári Szakképzési CentrumKancellárja), Biró Norbert (Somogy Megyei Közgyűlés Elnöke) és Sárdi Péter (Kaposvár-Somogy Megyei Tehetségsegítő Tanács Elnöke) köszöntötte, valamint tehetséges tanulók produkcióit is láthattuk.
Weimann Gáborné (Műszaki - Gazdasági Tagozat vezetője) és a tagozat tagjainak irányítása alatt készültek a bemutató standok, ahol kivétel nélkül nagyon színvonalas tanulói projekteket ismerhettek meg az érdeklődők. A résztvevő iskolák és cégek, a szervezetek vezetői és szakoktatói mindent megtettek annak érdekében, hogy a tanulók tehetségét megmutathassák a közönségnek.
A résztvevők jutalomképpen a Bikali Élménybirtokra látogathatnak el.

Gratulálunk mindenkinek, jó kirándulást kívánunk!

A hét folyamán a kiállítást folyamatosan látogatták az általános- és középiskolai csoportok és egyéni érdeklődők is. A regisztrációs ívek alapján több mint 900 fő volt kíváncsi a szakmájukban tehetséges tanulók munkáira, felkészülési folyamatára.

Köszönjük, minden közreműködő munkáját!

Az esemény sajtómegjelenései:

http://kapos.hu/hirek/kultura/2019-03-18/a_szakmakat_is_nepszerusitik.html

https://www.sonline.hu/kozelet/helyi-kozelet/cukorpillangok-kulonleges-gepek-es-karibi-hangulat-a-gepeszben-1478242/

http://74nullanulla.hu/galeria/2019/03/18/minden-a-szakmakrol-szol-a-gepeszben.html

Stúdióbeszélgetés az eseményről

MEGNYITOTTUK ISKOLÁNKBAN AZ EÖTVÖS EMLÉKÉVET

Programsorozatunk első elemeként került sor 2019. március 13-án a tanulóink által szakkör keretében készített Eötvös-inga makettjének és a hozzá kapcsolódó kisfilmnek a bemutatására, valamint Eötvös Loránd életét és munkásságát bemutató kiállítás megnyitására.

Galéria a képre kattintva

Az Eötvös-inga makett elkészítésében részt vettek:
Bajna Ádám, Sándor Bálint, Ihárosi Dániel, Kovács Dávid és Litauszki Dorián tanulók, Novák László szakoktató, Fisli István gyakorlati oktatásvezető.

 

A filmet készítette:
Trautman Bence, a munkáját segítette Németh Géza reál munkaközösség-vezető, fizika szaktanár és Vörös Roland oktatástechnológus.

A kiállítást összeállította Kovács Zsolt és Besenyei Gergő, munkájukat segítette Rohn Róbertné könyvtáros.
A nap során bonyolítottuk le a 7. és 8. osztályos tanulók számára kiírt fizika csapatversenyt is, amelynek keretein belül a négytagú csapatok fizika feladatokat tartalmazó feladatlapot, Eötvös Loránd munkásságát feldolgozó keresztrejtvényt oldottak meg, valamint egy kísérletet is bemutattak. Nagyon színvonalas, ötletes, jól előkészített bemutatókat láthattunk.
Amíg a zsűri értékelt és a javító szaktanárok javítottak, a versenyzők és a felkészítő tanáraik mobil planetáriumi előadáson vehettek részt.
A jó hangulatú versenyzés a következő eredménnyel zárult:

7. osztályosok versenyében:

1. Szücs Patrícia, Somogyi Márk, Bera Boglárka, Nagy Míra (Fodor András Általános Iskola). Felkészítő tanár: Némethné Horváth Ildikó
2. Csordás István, Kiss Péter, Orsós Krisztián, Szalai Bálint (Kaposmérő Hunyadi János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola). Felkészítő tanár: Miovecz János
3. Dani Bulcsú, Huber Ákos, Rostás Roland, Sándor Laura (Szennai Fekete László Általános Iskola Kaposfői Tagiskola). Felkészítő tanár: Weimann Gábor

8. osztályosok versenyében:

1. Szabó Viktória, Szombathelyi Tenke, Pupos Virág, Klotz József (Kaposmérő Hunyadi János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola). Felkészítő tanár: Miovecz János
2. Szijártó Zsófia Lea, Ivusza Balázs, Vörös Tamás Ottó, Balogh Blanka (Szennai Fekete László Általános Iskola Kaposfői Tagiskola). Felkészítő tanár: Weimann Gábor
3. Nagy Bese András, Pintér Csenge, Posza Dorina, Surányi László (Kisfaludy Utcai Tagiskola). Felkészítő tanár: Sándorné Nagy Veronika

Galéria a képre kattintva

Köszönjük a csapatoknak, a felkészítő tanároknak a komoly felkészülést és a zsűri, valamint a javító szaktanárok munkáját!
A verseny lebonyolítását segítette: Tokai Nóra gondnok, Vörös Roland oktatástechnológus és Galabár Zoltán rendszergazda.

GRATULÁLUNK MINDEN RÉSZTVEVŐ CSAPATNAK!

Sajtómegjelenések:

http://kapos.hu/hirek/kultura/2019-03-13/a_nevadora_emlekeznek.html

http://74nullanulla.hu/videok/2019/03/15/lecsekkoltuk-milyen-kiserleteket-raktak-ossze-a-sracok-a-gepesz-fizika-versenyere-vide.html

Angol nyelvű prezentációs verseny

 

A hagyományokhoz híven március 12-én a nyelvi munkaközösség ismét megrendezte angol nyelvű prezentációs versenyét. A pénzügyi témahéthez kapcsolódóan a diákoknak ezúttal a pénzügyekkel vagy a gazdasággal kapcsolatban kellett 10-12 diából álló powerpoint előadást készíteniük.
A verseny döntőjébe hat csapat került be. Színvonalas megoldások születtek, és mivel a verseny célja eslődlegesen az, hogy a tanulókat bátorítsa, hogy merjenek megszólalni angol nyelven, a zsűri tagjai (elnök: Gerdelics Éva, tagok: Tavali zsuzsanna és Máté-Márton Laura) örömmel állapították meg, az elmúlt évekhez képest a résztvevők sokat fejlődtek az önnálló előadásmód terén. A zsűri egybehangzóan a 9. Cny pénzhamisítással kapcsolatos előadását ítélte a legjobbnak. A második helyezett a KK13 csapata lett, a harmadik helyet pedig a 11.C osztály tanulói szerezték meg.
A nyertes csapatoknak és szaktanárainak garatulálunk!
 A verseny szervezői Tavali Zsuzsanna és Máté- Márton Laura voltak.

Füstelszívó rendszert adományozott a VIDEOTON

 Nem ez az első alkalom, hogy a VIDEOTON támogatja a Kaposvári SZC Eötvös Loránd Műszaki Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiumát, hiszen 2017-ben egy 3D nyomtatóval igyekezetek felkészíteni a diákokat a jövő kihívásira, a versenyképes tudás megszerzésére.
 A Videoton kiemelt figyelmet fordít a biztonságos munkavégzésre és munkakörnyezetre, ezért a mostani alkalommal két darab, négy-négy forrasztóállomás kiszolgálására képes, beépíthető, modern elszívó berendezést adományozott a cég az intézménynek. A gyakorlati órákon a forrasztópákákkal történő forrasztás és ragasztás során könnyen belélegezhető, finompor méretű részecske képződik. A Videoton által biztosított, összesen több, mint 2 millió forint értékű elszívó-rendszer kiszűri a veszélyes méretű részecskéket, majd a megtisztított levegőt visszajuttatja a helyiségbe. A berendezést a távközlési-, illetve elektronikai technikus, a villanyszerelő, valamint – jövőbeli tervek szerint – az elektronikai műszerész képzés tanulói oktatásában alkalmazza majd az iskola.
A több mint 1500 munkavállalót foglalkoztató vállalat cégfilozófiájában kiemelt szerepet kap a társadalmi felelősségvállalás. A VIDEOTON és a középiskola között már régóta kiváló szakmai kapcsolat működik. Az iskola növendékei folyamatosan gyakorlati lehetőséget kapnak ipari gépész, villanyszerelő, gépi forgácsoló, szerszámkészítő, gépgyártástechnológiai- és elektronikai technikus, valamint műszaki informatikus szakmákban.

Sajtómegjelenés:

Kapos.hu

Sonline.hu

Kaposvarhirado.hu

Videoton Kaposvár

Erasmus + Tinédzserek az iskolai erőszak ellen

Iskolánk az egyik résztvevője az Európai Unió által finanszírozott Iskolai Partnerségek (KA 229) Erasmus + Tinédzserek az iskolai erőszak ellen című projektnek.

A koordinátor iskola Lengyelországban, Legnicában található. Rajtuk kívül még a litvániai Klaipedából, az olaszországi Ceglie Messapicából és Törökországból, Isztambulból dolgozunk együtt egy-egy partnerrel.

A kétéves együttműködés során a projektben résztvevő diákok három rövidfilmet fognak készíteni angolul, amelyek témája az iskolai erőszak lesz. Az első projekttalálkozóra 2019. február 25. és március 01. között került sor Lengyelországban. Az öt nap során a diákok három csoportra bontva egy-egy forgatókönyvet készítettek az említett témában, amelyhez indításképpen egy hivatásos színésztől kaptak technikai segítséget. Hamarosan sor kerül a diákszínészek kiválasztására mindegyik országban, majd a kiválasztásukat követően júniusban, Olaszországban elkészül az első film felvétele.

Néhány fotó, amely a forgatókönyvírás közben készült:

 

 

További képek és hírek tekinthetők meg a projekt hivatalos, folyamatosan frissülő Facebook oldalán: TABprojekt2020

Lezajlott a „VÁSÁROLJ OKOSAN!” projektverseny döntője

A Kaposvár-Somogy Megyei Tehetségsegítő Tanács Műszaki - Gazdasági Tagozata a 2018-2019-es tanévben először hirdette meg a Pénzügyi és vállalkozói témahéthez kapcsolódva a „VÁSÁROLJ OKOSAN!” projektversenyt.

További képek a képre kattintva érhetőek el

Az elmúlt évtizedekben a fejlett országokban a fogyasztás nagymértékű növekedésének lehettünk tanúi. A tömegek életszínvonala minden előző társadalomnál magasabb szintet ért el. A korábban csak egy kisebbség számára biztosított relatív anyagi jólét már a nagy többség számára valóság.  Napjainkra a fogyasztás az önkifejezés egyik meghatározó eszközévé is vált, sokszor az egyén ez által jelöli ki helyét a társadalomban. Megjelent emellett, és napjainkra erőteljesen középpontba került a fogyasztói trendeknek egy olyan iránya is, amely éppen a fogyasztás csökkentésére, a fenntarthatósági problémákra hívja fel a figyelmet.
Ezzel a feladattal a tudatos vásárlás fontosságát szerettük volna középpontba helyezni.
A verseny során a jelentkező kétfős csapatoknak az alábbi kérdésköröket kellett a körbejárniuk:

 • Hol vásároljunk meg egy adott terméket, hogy az elvárt minőségű és ehhez képest a lehető legolcsóbb legyen? (Válasszon ki egy olyan terméket, amelyet több forrásból különböző árakon szerezhet be!)
 • Kik a termék lehetséges fogyasztói és honnan szerzik be az adott terméket?
 • Derítse fel a lehetséges beszerzési helyeket és árakat! Mi lehet az oka az árak különbözőségének?
 • Készítsen felmérést, hogy milyen szempontok alapján hozzák meg a fogyasztók ezen a piacon a döntéseiket!
 • Ha lehetséges, hasonlítsa össze a hagyományos és az e-kereskedelem előnyeit és hátrányait a termékkel kapcsolatban!
 • Magyar vagy külföldi termék?

Az elvégzett kutatómunka eredményeit röviden összefoglalva maximum 10 diából álló prezentációként kellett benyújtani. A prezentáció mellékleteként benyújthatók voltak a kutatómunka részletei akár táblázatos, akár bármilyen más formában, mellékelhetők voltak fotók, internetes források.
A projektverseny kétfordulós volt: a benyújtott prezentációk közül kiválasztott tíz legszínvonalasabb alkotást készítő csapat személyesen mutathatta be projektjét. A bemutatásra minden csapatnak maximum 10 perc állt rendelkezésére.
A pályaműveket mindkét fordulóban szakértő zsűri bírálta el, melynek tagjai a tanárok mellett sikeres vállalkozók voltak.
Minden résztvevő csapat oklevelet kapott, az iskolai forduló résztvevői kisebb ajándékot, az 1., 2. és 3. helyezett pedig ajándékcsomagot vehetett át. Az ajándékokat köszönjük a TESCO-nak és az UNIX-nak!

A kialakult eredmények pedig a következők lettek:

 1. helyezett: Pintér Eliza és Berke Zsófia (Kaposvári Munkácsy Mihály Gimnázium, felkészítő tanár: Dr. Vajda János)

Prezentációjuk:

 1. helyezett: Magyar Miklós és Széll Richárd (AM Dunántúli Agrárszakképző Központ, Móricz Zsigmond Mezőgazdasági Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma, felkészítő tanár: Dr. Húthné Tóth Anett)

Prezentációjuk:

 1. helyezett: Szajduk Kata Julianna és Keszkenyős Márk (Kaposvári SZC Barcsi Ipari, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája, felkészítő tanár: Drávecz Márton, Györék Klára)

Prezentációjuk:

A döntő további résztvevői (a további helyezések feltüntetése nélkül):
- Pinke Lilla és Gantner Odett (AM Dunántúli Agrárszakképző Központ, Móricz Zsigmond Mezőgazdasági Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma, felkészítő tanár: Dr. Húthné Tóth Anett)
- Budai Réka és Szabó Brigitta (Szekszárdi SZC I. István Szakképző Iskolája, felkészítő tanár: Sárosdi Bernadett)
- Nepp Letícia Titanilla és Vadas Brigitta Szekszárdi SZC I. István Szakképző Iskolája, felkészítő tanár: Sárosdi Bernadett)
- Szitás Benjamin és Kabelács Dániel Balázs (Kaposvári SZC Noszlopy Gáspár Közgazdasági Szakgimnáziuma, felkészítő tanár: Tokaji Beáta)
- Gombócz Csaba és Szabó Marcell (Kaposvári SZC Eötvös Loránd Műszaki Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma, felkészítő tanár: Molnár Magdolna)
- Balázs Dávid és Péter Márk (Kaposvári SZC Eötvös Loránd Műszaki Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma, felkészítő tanár: Molnár Magdolna)
- Szávity Kristóf és Hegedűs Csaba (Kaposvári SZC Eötvös Loránd Műszaki Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma, felkészítő tanár: Molnár Magdolna)

Minden csapat és felkészítő tanár munkája nagyon színvonalas volt, a végzett kutatómunka tartalmasan, a megadott szempontok alapján járta körbe a tudatos vásárlás témáját.

GRATULÁLUNK MINDENKINEK!

Sajtómegjelenés: http://kapos.hu/hirek/kis_szines/2019-02-28/vasarolj_okosan.html

 

Diákjaink Milánóban

Iskolánk 24 tanulója – 12 informatikus és 12 diák a rendészet ágazatból – február 3-tól 24-ig Erasmus+ szakmai mobilitási projektben vesz részt Milánóban. Az informatikusok két csoportban, két különböző cégnél dolgoznak, a rendészet ágazat tanulói pedig egy helyen, egy biztonságtechnikai cégnél kaptak munkát.

A képre kattintva további képek tekinthetőek meg a galériában

Angol nyelvi színielőadáson vettek részt a gépészes diákok

2019. január 15-én érkezett Kaposvárra első alkalommal az AMERICAN DRAMA GROUP EUROPE and TNT THEATRE BRITAIN társulata, amely 2011 óta rendszeresen lép fel Pécsett, kifejezetten diákoknak szóló darabokkal.
Ez alkalommal G.B. Show Pygmalion című színdarabját tekinthette meg a kaposvári diákközönség, ahol iskolánk 36 tanulóval képviselte magát.
Az alkalom lehetőséget adott nemcsak arra, hogy színdarabot láthassanak a tanulók - sokan nem voltak még színházban - hanem azt a ritka alkalmat is biztosította, hogy angol anyanyelvű színészek által előadott történetet nézhessenek meg, és ezáltal az angol nyelvet "első kézből" hallhassák, élvezhessék. Bár a darab nyelvezetének megértése helyenként kihívást okozott, általánosságban elmondható, hogy sikerélménnyel és pozitív véleménnyel távoztunk az előadás végén és amennyiben lesz rá lehetőség, jövőre is szeretnénk részt venni hasonló előadáson.

Végvári Judit

Oldalak

Feliratkozás RSS - Programjaink csatornájára